ทำไปเรื่อยๆ ด้วยศรัทธา ความอดทน และปัญญา สุดท้าย เราไม่ยอมกิเลส กิเลสจะยอมเรา
ขอให้ตั้งอกตั้งใจภาวนา ฟุ้งซ่านบ้าง ง่วงบ้าง ไม่เป็นไร มันเป็นเรื่องธรรมดา ทำไปเรื่อยๆ ด้วยศรัทธา ความอดทน และปัญญา สุดท้าย เราไม่ยอมกิเลส กิเลสจะยอมเรา

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,648 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย