การเกิดเป็นมนุษย์ คือการเกิดเป็นผู้มีโอกาส เป็นผู้พร้อมที่จะละบาป บำเพ็ญกุศลและเพียรเพื่อพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
การเกิดเป็นมนุษย์ คือการเกิดเป็นผู้มีโอกาส เป็นผู้พร้อมที่จะละบาป บำเพ็ญกุศลและเพียรเพื่อพ้นจากทุกข์ทั้งปวง การฉลองวันเกิดไม่ผิดหลักธรรม ถ้าเป็นการฉลองการได้รับโอกาสอันเลิศ

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,679 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย