ทุกคนจงดูที่บ้านเรือนของตน เต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆ ก็ดูให้ดีว่าไอ้รกรุงรังนั่น มันเป็นของที่ส่งเสริมความสงบสุข หรือส่งเสริมกิเลส
"ทุกคนจงดูที่บ้านเรือนของตน
เต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆ
ก็ดูให้ดีว่าไอ้รกรุงรังนั่น
มันเป็นของที่ส่งเสริมความสงบสุข
หรือส่งเสริมกิเลส"

- พุทธทาสภิกขุ -
 2,453 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย