คนเราเกิดคนเดียว แก่ก็แก่คนเดียว เจ็บก็เจ็บคนเดียว ตายก็ตายคนเดียว เรื่องการละกิเลส การบำเพ็ญกุศล ไม่มีใครทำให้เราได้ เป็นงานของเราโดยเฉพาะ

 Webmaster  

คนเราเกิดคนเดียว แก่ก็แก่คนเดียว
เจ็บก็เจ็บคนเดียว ตายก็ตายคนเดียว
เรื่องการละกิเลส การบำเพ็ญกุศล
ไม่มีใครทำให้เราได้ เป็นงานของเราโดยเฉพาะ

พระอาจารย์ชยสาโร   

ที่มา : https://www.facebook.com/photo/?fbid=4648539978587985&set=pb.100064337808864.-2207520000.

3,286Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย