ความไม่ประมาท คือ ไม่ปล่อยให้ปัญหาเล็กกำเริบ กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ยาก ไม่ทำให้ปัญหาเล็กที่มีโอกาสกำเริบยาก กลายเป็นปัญหาใหญ่ในความรู้สึกด้วยความคิดปรุงแต่ง จนทุกข์ใจเปล่าๆ
ความไม่ประมาท คือ ไม่ปล่อยให้ปัญหาเล็กกำเริบ กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ยาก ไม่ทำให้ปัญหาเล็กที่มีโอกาสกำเริบยาก กลายเป็นปัญหาใหญ่ในความรู้สึกด้วยความคิดปรุงแต่ง จนทุกข์ใจเปล่าๆ

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,674 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย