เดินไปทีละก้าว ทีละก้าว แล้วหยุดสำรวจทางเป็นระยะๆ เพื่อแน่ในใจว่าไม่หลงทาง
"เดินไปทีละก้าว ทีละก้าว
แล้วหยุดสำรวจทางเป็นระยะๆ
เพื่อแน่ในใจว่าไม่หลงทาง"

พระอาจารย์ชยสาโร
 183 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย