การคิดเข้าข้างตัวเองจับได้ยาก...บางคนยังเข้าข้างตัวเองว่าไม่เข้าข้างตัวเอง...
ความแตกต่างระหว่างความยืนหยัดในหลักการและความดื้ออยู่ตรงไหน?

คนส่วนใหญมักมักไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากหรอก เมื่อมีการขัดแย้งกันมักจะถือง่ายๆว่าเรานี่แหละยืนหยัดในหลักการ เขานั้นแหละดื้อรั้น

การคิดเข้าข้างตัวเองจับได้ยาก บางคนยังเข้าข้างตัวเองว่าเป็นคนไม่เข้าข้างตัวเอง เป็นกลางอยู่เสมอ

พระอาจารย์ชยสาโรที่มา : ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

 2,639 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย