@ ...ครูคือใคร ใครคือครู...(๑๖ มกรา...วันครู..)

 นิวพุดเดิล  

" ๑๖ มกรา...วันครู "

@ คำเปรียบเทียบ เปรียบเปรย ที่เคยรู้
เขาเปรียบครู ว่าเป็น เช่น “เรือจ้าง”
พายเรือส่ง ผู้โดยสาร ผ่านรายทาง
นั้นคือสร้าง ศิษย์ให้ ไปได้ดี
@ ศิษย์รุ่นแล้ว รุ่นเล่า ที่เขาส่ง
ต่างบรรจง ส่งไป ให้ถึงที่
สอนอ่านเขียน เรียนรู้ สู้ชีวี
จนศิษย์มี ความรู้ ไว้สู้งาน
@ เปรียบ “แม่พิมพ์” ก็มี เท่าที่รู้
เพราะคุณครู คือผู้ ดูภูมิฐาน
มีความรู้ มีศีลธรรม ชำนาญการ
เป็นผู้ผ่าน ร้อนหนาว มายาวไกล
@ เป็นเบ้าหลอม ผลิตศิษย์ ประดิษฐ์สวย
ครูคือผู้ ไม่ร่ำรวย แต่สวยใส
รวยความดี รวยความรู้ อยู่ข้างใน
รวยจิตใจ เมตตา เอื้ออารี
@ เปรียบ “แสงเทียน” ก็มีเท่าที่รู้
เพราะคุณครู ให้แสง แห่งราศี
แสงแห่งความ เป็นผู้ ความรู้ดี
ให้ชีวี ไม่มืด อย่างยืดยาว
@ แสงเทียนย่อม ส่องทาง สว่างจ้า
แสงปัญญา ส่องใจ ให้หนุ่มสาว
เปล่งประกาย สวยที่สุด ดุจดวงดาว
ที่แพราพราว สว่าง กลางนภา
@ คือ “ปูชนียบุคคล”บนความรู้
เขาเปรียบครู สูงส่ง ทรงคุณค่า
เพราะครูคือ คนดี มีปัญญา
เป็นผู้มี เมตตา ด้วยอารี
@ ครูรักศิษย์ ทุกคน บนพื้นฐาน
ดุจลูกหลาน ของตน บนวิถี
แห่งความรัก เมตตา ความปรานี
เห็นศิษย์ดี ครูปลื้ม ลืมไม่ลง
@ ที่ 16 มกรา มารำลึก
มาคิดนึก ถึงครู ผู้สูงส่ง
ครูทุกคน คือผู้ ที่อยู่ยง
และมั่นคง ทรงคุณค่า คำว่า”ครู”
@ ศิษย์ขอน้อม กราบกราน ผ่านอักษร
ด้วยบทกลอน ร้อยกรอง แทนของหรู
ต่างมะลิ มาลัย ไหว้เชิดชู
ศิษย์ขอบูชาคุณ เทิดทูนเอย...พุดเดิล 

6,021


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย