พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก กวีธรรมะ
@ ...ครูคือใคร ใครคือครู...(๑๖ มกรา...วันครู..)

Warning: getimagesize(./data/imagedb/79.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/dbview.php on line 243
" ๑๖ มกรา...วันครู "

@ คำเปรียบเทียบ เปรียบเปรย ที่เคยรู้
เขาเปรียบครู ว่าเป็น เช่น “เรือจ้าง”
พายเรือส่ง ผู้โดยสาร ผ่านรายทาง
นั้นคือสร้าง ศิษย์ให้ ไปได้ดี
@ ศิษย์รุ่นแล้ว รุ่นเล่า ที่เขาส่ง
ต่างบรรจง ส่งไป ให้ถึงที่
สอนอ่านเขียน เรียนรู้ สู้ชีวี
จนศิษย์มี ความรู้ ไว้สู้งาน
@ เปรียบ “แม่พิมพ์” ก็มี เท่าที่รู้
เพราะคุณครู คือผู้ ดูภูมิฐาน
มีความรู้ มีศีลธรรม ชำนาญการ
เป็นผู้ผ่าน ร้อนหนาว มายาวไกล
@ เป็นเบ้าหลอม ผลิตศิษย์ ประดิษฐ์สวย
ครูคือผู้ ไม่ร่ำรวย แต่สวยใส
รวยความดี รวยความรู้ อยู่ข้างใน
รวยจิตใจ เมตตา เอื้ออารี
@ เปรียบ “แสงเทียน” ก็มีเท่าที่รู้
เพราะคุณครู ให้แสง แห่งราศี
แสงแห่งความ เป็นผู้ ความรู้ดี
ให้ชีวี ไม่มืด อย่างยืดยาว
@ แสงเทียนย่อม ส่องทาง สว่างจ้า
แสงปัญญา ส่องใจ ให้หนุ่มสาว
เปล่งประกาย สวยที่สุด ดุจดวงดาว
ที่แพราพราว สว่าง กลางนภา
@ คือ “ปูชนียบุคคล”บนความรู้
เขาเปรียบครู สูงส่ง ทรงคุณค่า
เพราะครูคือ คนดี มีปัญญา
เป็นผู้มี เมตตา ด้วยอารี
@ ครูรักศิษย์ ทุกคน บนพื้นฐาน
ดุจลูกหลาน ของตน บนวิถี
แห่งความรัก เมตตา ความปรานี
เห็นศิษย์ดี ครูปลื้ม ลืมไม่ลง
@ ที่ 16 มกรา มารำลึก
มาคิดนึก ถึงครู ผู้สูงส่ง
ครูทุกคน คือผู้ ที่อยู่ยง
และมั่นคง ทรงคุณค่า คำว่า”ครู”
@ ศิษย์ขอน้อม กราบกราน ผ่านอักษร
ด้วยบทกลอน ร้อยกรอง แทนของหรู
ต่างมะลิ มาลัย ไหว้เชิดชู
ศิษย์ขอบูชาคุณ เทิดทูนเอย...พุดเดิลDT09668

นิวพุดเดิล

12 ม.ค. 2554 เวลา 12:35 น.

กวีโพสต์: 76
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 24Warning: getimagesize(./data/imagedb/R81-1.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/dbview.php on line 430


ปาเจรา จริยา โหนฺติ คุณุตฺตรา นุสาสกา


เชิญเพื่อนพ้อง น้อง กวี เมธี ปราชญ์
ก้มกราบบาท บรมครู เชิดชูศรี
องค์สัพพัญญู พุทธะ บารมี
บูรพคณาจารย์ ของเรานี้ โดยทั่วกัน

ทั้งครูธรรม เพื่อนธรรม ในเวปนี้
ให้สุขศรี ชีวี มีสุขสันต์
เจริญในธรรม ยิ่งยิ่งขึ้น โดยทั่วกัน
ขอธรรมนั้น พาทุกคน พ้นวัฏฏา

กตัญญู รู้คุณ ผลบุญเลิศ
สัตว์เวียนว่าย ตายเกิด ในสังสาร์
พึงระลึก ถึงคุณ บิดร-มารดา
ทั้งครู บา เพื่อนร่วมจิต มิตรธรรม

หิ่งห้อยน้อย รู้คุณ ปราชญ์ทุกท่าน
ที่น้อมนำ ธรรมทาน อุปถัมภ์
ต่างแลกเปลี่ยน ช่วย หนุน เกื้อ เอื้อสัทธรรม
ให้พ้น "กรรม" ก้าวไป ในมรรคา

จึงขอคา รวะท่าน ด้วยดวงจิต
ขอลิขิต กลอนกวีแสน แทนบุปผา
แทนหญ้าแพรก ดอกมะเขือ และมาลา
กราบวันทา คารวะท่าน ด้วยดวงใจ

อันเมธี มิใช่ที่ ปริญญา
ต้องสิกขา ในสถาน ตระการใหญ่
บุรุษที่ มีธรรม อันอำไพ
มีปัญญา นั้นยิ่งใหญ่ กว่าเมธี


ปญฺญา วุฑฺฒิ กเร เต เต ทินฺโนวาเท นมามิหํ

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 
หิ่งห้อยน้อย 16 ม.ค. 2554 เวลา 00:47 น. กวีโพสต์: 462 อนุโมทนา: 75 ได้รับอนุโมทนา: 93 คำตอบที่ 1 
ราตรีของคนผู้ตื่นอยู่ นาน, โยชน์ของคนล้าแล้ว ไกล, สงสารของคนพาลทั้งหลายผู้ไม่รู้อยู่ซึ่งสัทธรรม ย่อมยาว

Warning: getimagesize(./data/imagedb/R81-2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/kaveedhamma/dbview.php on line 430

กราบนมัสการท่านยะมุนี กราบท่านอาจารย์อิทธิ เจ้าค่ะเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ปีนี้

หิ่งห้อยน้อยกราบขอบพระคุณในธรรมทานของท่าน
และขออนุญาตกราบอำนวยพรเจ้าค่ะ

*********************

ขอผลบุญ ที่ท่าน กระทำอยู่
เป็นปัจจัย พาท่านสู่ แดนรังสรรค์
ขอให้ท่าน เสร็จกิจ แห่งพรหมจรรย์
ธุลีพลัน หมดสิ้น จากนัยนา

ให้ดวงตา ปัญญา ญาณ วิชชาเลิศ
สิ่งประเสริฐ เกิดตาม ที่ปรารถนา
อรหัตผล หรือพุทธภูมิ ท่านหวังมา
จงสำเร็จ ดังจินตนา โดยเร็ว...เทอญ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 
หิ่งห้อยน้อย 16 ม.ค. 2554 เวลา 00:55 น. กวีโพสต์: 462 อนุโมทนา: 75 ได้รับอนุโมทนา: 93 คำตอบที่ 2 
ราตรีของคนผู้ตื่นอยู่ นาน, โยชน์ของคนล้าแล้ว ไกล, สงสารของคนพาลทั้งหลายผู้ไม่รู้อยู่ซึ่งสัทธรรม ย่อมยาว

   
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 3636 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย