พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก เยาวชนกับธรรมะ
Share |

เคล็ดลับของความสำเร็จ

“หลายครั้ง เราต้องประสบสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน เคล็ดลับของความสำเร็จคือต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ขอให้กล้าหาญและเชื่อมั่น และจะโชคดี

สิรินธร”
ที่มา : มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับอนุโมทนา 1 ครั้ง จาก yajai,

ถูกต้องครับ ดีมาก ๆๆ
ชยุตเพชรเเก้ว 5 ก.พ. 2556 เวลา 09:06 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1