เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมฯ หนุน 41 ร.ร. ผลิตหนังสั้นธรรมะ

นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมการศาสนาตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยแสวงหาแนวทางเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจที่จะร่วมกิจกรรมผ่านสื่อภาพยนตร์ ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนและเข้าถึงได้ง่าย ภายใต้โครงการจัดแสดงผลงานภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมตรัง และโรงละครแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการผลิตภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้น ความยาว 10-15 นาที เน้นถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่นภายในครอบครัว และนำหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นมาสอดแทรกในภาพยนตร์

นายสดกล่าวว่าการจัดแสดงผลงานภาพยนตร์ปีนี้ มีโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วม 41 โรงเรียน จากจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองคาย ขอนแก่น อุดรธานี ระยอง ตราด จันทบุรี ลำปาง ลำพูน พะเยา พังงา ภูเก็ต ระนอง พัทลุง ปัตตานี สงขลา สตูล นราธิวาส นนทบุรี และกรุงเทพฯ รวม 41 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นผลงานภาพยนตร์ธรรมะเรื่องสั้นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเด็กร่วมกันทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ คิดเนื้อหาของเรื่อง เขียนบท กำกับการแสดง คัดเลือกผู้แสดง ถ่ายทำ ตัดต่อและบันทึกเสียงเองทั้งหมด ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก นำมาจัดแสดงพร้อมจัดพิธีมอบโล่รางวัล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ณ โรงละครแห่งชาติ และกรมการศาสนาจะนำไปเผยแพร่ต่อไป
ที่มา : ข่าวสดรายวัน

DT0003

Webmaster

ความคิดเห็นที่ 1  /  / 17 พ.ย. 2559 เวลา 06:29 น. 

ความคิดเห็นที่ 2  /  / 23 ต.ค. 2560 เวลา 23:05 น. 

ความคิดเห็นที่ 3  /  / 8 พ.ย. 2560 เวลา 22:37 น. 

ความคิดเห็นที่ 4  /  / 23 พ.ย. 2560 เวลา 13:02 น. 

ความคิดเห็นที่ 5  /  / 8 ธ.ค. 2560 เวลา 08:04 น. 

ความคิดเห็นที่ 6  /  / 26 ธ.ค. 2560 เวลา 05:24 น. 

ความคิดเห็นที่ 7  /  / 13 ม.ค. 2561 เวลา 15:31 น. 

ความคิดเห็นที่ 8  /  / 13 ม.ค. 2561 เวลา 15:31 น. 

ความคิดเห็นที่ 9  /  / 26 พ.ค. 2561 เวลา 09:26 น. 

ความคิดเห็นที่ 10  /  / 17 มิ.ย. 2561 เวลา 00:04 น. 

ความคิดเห็นที่ 11  /  / 30 มิ.ย. 2561 เวลา 20:36 น. 

ความคิดเห็นที่ 12  /  / 22 ต.ค. 2561 เวลา 21:54 น. 

ความคิดเห็นที่ 13  /  / 23 ต.ค. 2561 เวลา 19:35 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  4473 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย