ดาวน์โหลด หนังสือ " ธรรมะสำหรับเยาวชน "

หนังสือธรรมะที่จัดทำขึ้นเล่มนี้ เพื่อมอบให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอิ่มบุญฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน และศึกษาพระธรรมเพื่อความสงบสุขของจิตใจ อันนำมาซึ่งประโยชน์ต่อเยาวชนและความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน อันประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ ปรัชญา ความคิดและวิธีการดำเนินชีวิตให้รู้จักด้วยความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งคุณธรรมดีงามทั้งปวง ที่สำคัญ คือ ต้องรู้จักการรู้รักสามัคคีซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เปรียบเสมือนสมบัติอันล้ำค่า และเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ที่จะต้องช่วยกันรักษา และสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบต่อไป


คลิ๊ก => http://ebooks.in.th/ebook/6892/


ที่มา : http://ebooks.in.th

DT010018

yajai

ความคิดเห็นที่ 1  /  / 24 ต.ค. 2560 เวลา 06:56 น. 

ความคิดเห็นที่ 2  /  / 9 พ.ย. 2560 เวลา 01:12 น. 

ความคิดเห็นที่ 3  /  / 23 พ.ย. 2560 เวลา 20:59 น. 

ความคิดเห็นที่ 4  /  / 23 พ.ย. 2560 เวลา 20:59 น. 

ความคิดเห็นที่ 5  /  / 12 ธ.ค. 2560 เวลา 10:34 น. 

ความคิดเห็นที่ 6  /  / 12 ธ.ค. 2560 เวลา 10:35 น. 

ความคิดเห็นที่ 7  /  / 26 ธ.ค. 2560 เวลา 18:45 น. 

ความคิดเห็นที่ 8  /  / 13 ม.ค. 2561 เวลา 14:21 น. 

ความคิดเห็นที่ 9  /  / 13 ม.ค. 2561 เวลา 14:21 น. 

ความคิดเห็นที่ 10  /  / 13 ม.ค. 2561 เวลา 14:22 น. 

ความคิดเห็นที่ 11  /  / 25 พ.ค. 2561 เวลา 14:18 น. 

ความคิดเห็นที่ 12  /  / 16 มิ.ย. 2561 เวลา 16:09 น. 

ความคิดเห็นที่ 13  /  / 1 ก.ค. 2561 เวลา 07:36 น. 

ความคิดเห็นที่ 14  /  / 24 ส.ค. 2561 เวลา 08:20 น. 

ความคิดเห็นที่ 15  /  / 23 ต.ค. 2561 เวลา 19:35 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  4394 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย