23(01/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง นวสีวถิกาปัพพะ (2) โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 Webmaster  


อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 10.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...นวสีวถิกาปัพพะ (2)
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 อาคาร สิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 เปิดอ่านหน้านี้  2,582 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย