พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้ทำลายความเห็นผิด - พระอาจารย์ต้น_20022019

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ เทศน์การปฏิบัติภาวนา
พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ

พระอาจารย์ต้น เทศน์การปฏิบัติภาวนา
พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้ทำลายความเห็นผิดในความเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน สนทนาธรรมกับคณะคนวัดดอยเวียงเกี๋ยงวนา ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม ฯลฯ
โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ [พระอาจารย์ต้น]
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ดอยเวียงเกี๋ยงวนา จ.เชียงราย
facebook : ธรรมนาวา Dhammanava
ที่มา :

/ 358086951696199

#ธรรม #ความเชื่อ #ศาสนาพุทธ
 เปิดอ่านหน้านี้  85 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย