ธรรมให้รู้ : ตอนที่54 - วิธีรับมือกับคนที่คิดไม่ดีกับเรา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่54 - วิธีรับมือกับคนที่คิดไม่ดีกับเรา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่54

วิธีรับมือกับคนที่คิดไม่ดีกับเรา

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต   

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,957


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย