06(22/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม (ต่อ) ญาณ 16โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 DhammathaiTeam  

06(22/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม (ต่อ) ญาณ 16โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

วันที่ 22 มกราคม 2564 (เวลา 10.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...ตอบปัญหาธรรม (ต่อ) ญาณ 16
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 อาคาร สิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.

https://www.youtube.com/watch?v=xhRJbD8g-EQ&list=PLL4WMAjhDbGiThGsnwVBW-HHqeisbgx1_&index=6


• พระคุณแม่ทดแทนเท่าไหร่ไม่รู้หมด

• พระอาจารย์ต้นสวดรตนปริตร

• ทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา เส้นทางของพระพุทธเจ้า

• ."จิตใจมันสำคัญที่สุด" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

• "ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าขรา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย