"สักการะไหว้พระพุทธรูป เห็นถูกเห็นผิด"

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมนำชีวิต
หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี


"สักการะไหว้พระพุทธรูป เห็นถูกเห็นผิด" ธรรมสารโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์

ธรรมะสั้น ๆ เข้าใจง่าย โดยพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

ธรรมนำชีวิต
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
14 / 15

Website : http://www.watmahaeyong.org
Facebook : https://www.facebook.com/PageWatMahey...
e-mail : watmahaeyong@gmail.com
Line id : @mahaeyong• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• กลอนธรรมะ แค่ธุลี

• "รักษาศีลแบบทาสของกิเลส" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• กราบหลวงตา

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• บทสวดมนต์ปัจจยวิภังค์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย