ภาวนาต่อหน้าพระพุทธเจ้า :: หลวงพ่อปราโมทย์ 8 ก.พ. 2563 (ไฟล์ 630208C ซีดี 86)

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ การทำสมถกรรมฐาน
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ภาวนาต่อหน้าพระพุทธเจ้า :: หลวงพ่อปราโมทย์ 8 ก.พ. 2563 (ไฟล์ 630208C ซีดี 86)

การทำสมถกรรมฐาน 8/8

"เวลาที่เราปฏิบัติ
ทำใจว่าเรากำลังอยู่หน้าพระพุทธเจ้า
ไม่ต้องไปมองหน้าท่าน
ไม่ต้องไปวาดภาพพระพุทธเจ้า
หน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้ นั่นฟุ้งซ่าน
การที่เราคิดว่ากำลังอยู่หน้าพระพุทธเจ้า
แล้วเราภาวนา
ใจมันจะไม่อ่อนแอ
มันคล้ายๆ เราอยู่ต่อหน้าท่านที่เราเคารพนับถือ
เราจะไม่กล้าขี้เกียจ
การปฏิบัติบูชาของเราก็จะเข้มแข็ง
ทีนี้พอสมมุติว่าเราได้ภาวนาพอสมควรแล้ว
ค่อยๆ ทำความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้น
ทำความรู้สึกตัวมากขึ้น หายใจแรงขึ้น
จิตมันจะค่อยๆ ถอนตัวขึ้นมา
การออกจากสมาธิ อย่าไปพรวดพราดออกมา
มันจะเวียนหัว ปวดหัว
หายใจ ค่อยๆ รู้สึกตัวขึ้นมา
กำหนดจิต แผ่เมตตา แผ่ส่วนบุญออกไป
เรามีบุญ เราได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว
ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุข
ขอให้สัตว์ทั้งหลายได้มีส่วนแห่งบุญที่เราทำแล้ว
ฝึกให้มันเป็นนิสัยในการปฏิบัติ
...
รู้สึกไหมว่ามันทำแล้วมันมีพลังมากขึ้น
เพราะใจเราจดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้า
แต่ไม่ใช่ไปจ้องหน้า ไปวาดภาพ
พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรูปอย่างนี้
มันแค่ทำความรู้สึกว่าเราอยู่ต่อหน้าท่าน
วิธีนี้หลวงพ่อก็ใช้สมัยก่อน
หลวงพ่อมีความรู้สึก
ไม่ว่าเราจะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร
มีความรู้สึกเหมือนเราอยู่ต่อหน้าหลวงปู่ดูลย์
นั่นก็เป็นสังฆานุสติ
มันจะไม่กล้าฟุ้งซ่านเตลิดเปิดเปิงอะไรทั้งสิ้นเลย
เหมือนเราอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ที่เราเคารพรัก
พวกเราแต่ละคนเป็นลูกมีพ่อมีแม่ ไม่ใช่พวกอนาถา
พวกอนาถา คือพวกที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะ
เราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว
ได้มีส่วนในมรดกธรรมะที่ท่านทิ้งไว้ให้
นี่ใจเราน้อมระลึกถึงท่านบ่อยๆ
สมาธิของเราจะเพิ่มขึ้น"

--
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
8 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630208C ซีดีแผ่นที่ 86

--
ติดตามข่าวสาร อ่านพระธรรมคำสอน และดาวน์โหลดไฟล์เสียง
เว็บไซต์ทางการ: https://dhamma.com
https://fb.com/dhammateachings
https://instagram.com/dhammadotcom
http://line.me/ti/p/~@dhammadotcom

ปฏิทินแสดงธรรม
https://www.dhamma.com/calendar/

แผนที่เดินทางไปวัด
https://goo.gl/maps/Abb5nS95um62
 เปิดอ่านหน้านี้  2,665 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย