ธรรมนำเดิน เย็น 12 ม.ค. 2560

 Webmaster  

ธรรมนำเดิน เย็น 12 ม.ค. 2560

วิปัสสนาพระไพศาล วิสาโล ศูนย์ 3 ปี2560
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6 / 12

หลักสูตรเผชิญความตายด้วยใจสงบ
โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9-15 มกราคม 2560
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม ศ.3 ท่าแซะ ชุมพร


• ๓๙.ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์

• "ศีล ปราบกิเลสอย่างหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• แสงเพลิงสุดท้าย (the Final Flame)

• ชีวิตนี้ ถ้าปล่อยไปตามเรื่องตามบุญตามกรรม มันก็คือความทุกข์ทั้งนั้น

• นิทานธรรมะ ตอน นกแขกเต้า
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย