กฏแห่งกรรม โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์

 DhammathaiTeam  


หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

พระธรรมเทศนา เรื่อง กฏแห่งกรรม

โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
-----------------------------------------
Youtube Channel : TheWatmaheyong

https://www.youtube.com/channel/UC_T03mGf0MCkYjaI8CP8JFA   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,893 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย