ธรรมให้รู้ : ตอนที่59 - สติปัฏฐาน4 • เวทนานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่59

สติปัฏฐาน4 • เวทนานุปัสสนา

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต
 เปิดอ่านหน้านี้  2,562 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย