ธรรมให้รู้ : ตอนที่56 - ฝึกสติช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่56 - ฝึกสติช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่56

ฝึกสติช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร?

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

-----------

เดินจิต   

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,956


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย