ธรรมให้รู้ : ตอนที่31 - คนละสิ่งกัน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่31 - คนละสิ่งกัน

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


เดินจิต


• การรักษาศีล คือการให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้าง

• รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี

• นมแพะสำหรับเลี้ยงลูกสัตว์

• บัวลอยเบญจรงค์

• ความสงบแห่งจิต

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย