วิธีพลิกเข้าสู่วิปัสสนาญาณ | ธรรมให้รู้ : ตอนที่23

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่23

วิธีพลิกเข้าสู่วิปัสสนาญาณ

โดย

พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต


• ไม่ได้บอกหวย (ธรรมจักรแท้จริงต้องพันซี่เท่านั้น)

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• ค่าจ้างเรือ ( อาวาริยชาดก )

• สุกรํ สาธุนา สาธุ ความดี คนดีทำง่าย (กว่าคนชั่ว)

• "ศีลทำให้มุษย์เป็นเทวดา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• "ทานกับความตระหนี่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย