สมาธิที่ไม่หลงอารมณ์ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 18 เม.ย. 2564

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ การทำสมถกรรมฐาน
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

สมาธิที่ไม่หลงอารมณ์

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 18 เม.ย. 2564

การทำสมถกรรมฐาน 6/8

"สมาธิของพระพุทธเจ้าไม่หลงอารมณ์
ตั้งมั่นอยู่เหนืออารมณ์
เหมือนดูมาจากที่สูง ยืนอยู่บนตึก
เห็นรถวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในถนน
ตัวไม่หล่นลงไปอยู่ในถนน
รถไม่ได้มีคันเดียวใช่ไหม
เดี๋ยวคันนั้นมา เดี๋ยวคันนี้มา เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
สมาธิของพระพุทธเจ้า จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์
ไม่ใช่สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่ง
ถ้าเราแยกแยะไม่ออก ก็ไม่เข้าใจหรอก
ทำไมทำสมาธิแล้วไม่ได้มรรคผล
ทำไมสมาธิของพระพุทธเจ้าได้มรรคได้ผล
ก็ต้องค่อยๆ ฝึกเอา ค่อยๆ สังเกตเอา
ถ้าเราให้ความสำคัญกับอารมณ์เป็นหลัก
เราจะได้สมาธิชนิดสงบ
ถ้าเราให้ความสำคัญกับจิตใจของตนเอง
เราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่น "


--
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
18 เมษายน 2564 ไฟล์ 640417 ซีดีแผ่นที่ 89
 เปิดอ่านหน้านี้  2,791 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย