พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้า  พระไตรปิฎก  พระธรรม  ธรรมะปฏิบัติ  ศาสนพิธี  วันสำคัญทางศาสนา  ทำเนียบวัดไทย  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 หน้าแรก   ข่าวประชาสัมพันธ์

รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ปรับปรุงห้องกรรมฐาน (ปิดวาจา) เพื่อเป็นห้องอบรมกรรมฐาน (เบื้องต้น) เเก่พระภิกษุ-สามเณร เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม (ใช้อบรมกรรมฐานตลอดปี)

 ***ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องกรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน ๔***
(ห้องกรรมฐาน + ห้องสวดมนต์)
เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกกรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์ เเละเหล่าโยคี ผู้ปฏิบัติธรรม
ที่เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน ๔ณ สำนักวิปัสสนา "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(ติดถนนเอเชีย) เส้น นครสวรรค์สวรรค์-พิษณุโลก (กม.80)
---ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฎฐาน ๔ ตลอดปี-------


(((( ได้บุญมาก เพราะส่งเสริมให้ มีผู้ปฏิบัติธรรม )))
((( ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็น พระตถาคต ))).....ซึ่งขณะนี้กำลังปรับปรุงอาคารหลังเดิมซึ่งซุดโทรม ให้ได้เกิดประโยชน์ เเละช่วยอำนวยความสะดวกให้เเก่คณะ พระภิกษุ เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ได้ เกิดความสัปปายะ สะดวกสะบายเเก่การเข้าฝึก พระกรรมฐาน ตลอดปี ซึ่งมีสาธุชน ตลอดถึงพระภิกษุ ได้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม เป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้ต้องปรบปรุงอาคาร หลังเดิม ซึ่งขณะนี้ได้ปรับปรุงอาคารหลังเดิมซึ่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ได้ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ด้วยการเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนา ทางศูนย์จึงดำริที่จะปรับปรุงเพื่อให้อาคารหลังนี้ได้เกิดประโยชน์ในการเป็นห้องกรรมฐาน เเละห้องสวดมนต์ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ญาติธรรมผู้ปฏิบัติธรรม ต่อไป ซึ่งเป็นการเดินทางตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้ฝึกอบรมจิตใจของเราเพื่อให้ผ่านภัยเเห่งความทุกข์ อันเกิดจากกิเลส ตัณหา เครื่องเศร้าหมองจิตใจ

......ดังนั้น จึงขอเชิญช่วนญาติธรรม ผู้เห็นความสำคัญในการฝึกอบรมจิตใจให้เเก่สาธุชน ทั้งพระภิกษุ เเละโยคีนนักปฏิบัติธรรมทั่วไปได้มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะอันเป็นยารักาาใจให้ได้ความสุข ความสะบายภายใน อันหาซื้อ-ขายที่ไหนไม่มี ต่อไป เเละอักทั้ง ผู้ใดปรารถรภบุญกุศล อันยิ่งใหญ่จากการสนับสนุนให้ได้มีคนทำความดี บุญที่สูงสุดในพระศาสนา คือบุญจากการปฏิบัติธรรม เพราะรักษาจิตให้พ้นจากกิเลสโดยตรง ก็สามารถร่วมบุญในครั้งนี้ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ เเละสำเร็จตามเจตนาของศูนย์เพื่อให้ได้บุญกุศลในการเผยเเผ่ความดี-ความงาม -สร้างคนให้เป็นคน-สร้างชาติให้มีคุณธรรม ต่อไป

......ขอโมทนาในกุศลเจตนาที่ผู้เห็นความสำคัญปรารถจะช่วยกัน สนับสนุนบำรุงให้ได้เกิดถาวรวัตถุที่จะยังประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ต่อไป ขอบุญจงรักษาผู้ร่วมสนุบสนุนหรือบอกชักชวนญาติมิตรที่เรารักให้ได้ร่วมบุญ ขอเทวดาจงคุ้มคองป้องกันภายร้าย ขอความสุขสวัสดี จงอำนวยพร
ให่สำเร็จ ตามที่ได้ตั้งใจ ปรารถนา ทุกประการ ด้วยเทอญ สาธุ....

(((( เราไม่มีโอกาศได้ปฏิบัติธรรม รักษาใจ ก็ส่งเสริมให้โยคีได้ฝึกบำเพ็ญเพียรภาวนา ผู้ร่วมสร้างอาคารย่อมมีส่วนในบุญทุกๆครั้งที่มีคนมาใช้งาน ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ตลอดไป )))**((ประโยชน์ในการใช้งาน))**


1.ใช้เป็นห้องกรรมฐาน (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)
2.ห้องสวดมนต์**โครงการอบรมพระกรรมฐาน ของพระภิกษุที่อุปสมบทนาคหมู่ตลอดทั้งปี ปีล่ะ 4 รุ่น**


(อบรมรุ่นล่ะ 1 เดือน)
เข้าพรรษา 3 เดือน


รุ่นที่ 21 อุปสมบทนาคหมู่ วันที่ 5 ธันวาคม 2558
รุ่นที่ 22 อุปสมบทนาคหมู่ วันมาฆบูชา 2559
รุ่นที่ 23 อุปสมบทนาคหมู่ วันวิสาขบูชา 2559
รุ่นที่ 24 อุปสมบทนาคหมู่ รุ่นเข้าพรรษา 2559 (อบรม 3 เดือน)
รุ่นที่ 25 อุปสมบทนาคหมู่ รุ่นวันพ่อเเห่งชาติ 2559**รูปลักษณะขนาดอาคาร (ห้องกรรมฐาน)**

กว้าง 15 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 5 เมตร ชั้นเดียว


**สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ อุปถัมภ์ มุงหลังคา (ห้องกรรมฐาน+ห้องสวดมนต์) ได้ดังนี้**


1.รับเป็นเจ้าภาพหลัก เทพื้นใหม่ + ปูกระเบื้องเกรนิตห้องกรรมฐาน ทั้งหมด (50,000 บาท)
2.รับเจ้าภาพหลัก ตีเเผ่นฝ้าห้องกรรมฐาน (กันความร้อน) 20,000 บาท
3.รับเจ้าภาพติดระบบไฟฟ้า+ปลักไฟ พัดลม 30,000 บาท
4.รับเป็นเจ้าภาพ (ร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์)


-----รับเป็นเจ้าภาพ 1 กองทุน (รับ 20 กองทุน)-----

1.กองทุนใหญ่ กองล่ะล่ะ 10,000 บาท รับ10 กอง
เเละ กองทุนเล็ก 5,000 บาท รับ 10 กอง***** ติดชื่อเจ้าภาพทุกท่านที่ห้องกรรมฐาน เพื่อเป็นบุญกุศล เป็นมงคลชีวิตเเละครอบครัว****
**ระยะการดำเนินงาน(เมื่อมีเจ้าภาพครบ)**

ใช้เวลา 2 เดือน
**อานิสงส์ในการสนับสนุน (มุงหลังคา) ห้องกรรมฐาน**


1.ชีวิต เเละครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข / ได้บุญมากเพราะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ทำสมาธิ-ภาวนา
2.ครอบครัวอบอุ่น ไม่ทะเลาะเบาะเเว้งกัน / ถ้าทะเลาะอยู่จะเลิกทะเลาะ
3.ไม่ทุกข์ร้อนใจ หรือหายจากความทุกข์ร้อนในชีวิต
4.ได้เกิดมา ขาดที่มุ่งบัง มีที่หลับน้อนเสมอ ไม่ขาด
5.เดินทางไปไหน ก็มีคนหาที่พักอาศัยได่ง่าย
6.มีวิมารอันวิจิตร ในสวรรค์
7.ได้มีปัญญาดีในการสันบสนุนคนมาฝึกกรรมฐาน
8.หมู่มารย่อมพ่ายเเพ้ไป
9.ญาติมิตรที่ขาดบุญย่อมได้บุญเต็มที่
10. ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ขาดเเคลนบุญ เพราะมีคนมาพักในอาคารทำดี ตลอดไป เป็นต้น


**เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุงเเล้วทางศูนย์จะได้ ทำพิธีทำบุญฉลองอาคารอีกครั้งหนึ่ง**
-----------การฝึกตนเอง รักษาใจ เป็นทางเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้เข้าถึงธรรมได้---------
-------------------ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต--------------------------
--------------------ทำดีในวันนี้ ย่อมได้ดีในวันข้างหน้า เเละตลอดไป-----------((((( การสร้างพระให้เป็นพระได้ ))))
((((( สร้างมนุษย์คนให้เป็นมนุษย์ได้ ))))
ก็ต่อเมื่อเราได้เริ่มสร้างการรักษาใจ ให้ได้เมื่อนั้นทุกอย่างย่อมสร้างได้***สามารถโทรสอบถาม ติดต่อได้ที่ ****


09-30375441 (เวลา 09.00-18.00 น.)

e-mail....lamphongdhamma@hotmail.com

เฟ็สบุ๊ค ...ดูการดำเนินการก่อสร้าง...ที่ ศูนย์พุทธบริษัทสากลดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ .

wwww.dhammadee.com (เว็บธรรมะดี.คอม)

(ดำเนินการโดย)


พุทธอุทยานประวัตศาสตร์มหาราชหยกขาว จ.พิจิตร(พุทธอุทยานประจำจังหวัดพิจิตร)
ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์
สาธุชนใกล้ เเละไกล อุบาสก-อุบาสิกา
......ขอโมทนาในกุศลเจตนาที่ผู้เห็นความสำคัญปรารถจะช่วยกัน สนับสนุนบำรุงให้ได้เกิดถาวรวัตถุที่จะยังประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ต่อไป ขอบุญจงรักษาผู้ร่วมสนุบสนุนหรือบอกชักชวนญาติมิตรที่เรารักให้ได้ร่วมบุญ ขอเทวดาจงคุ้มคองป้องกันภายร้าย ขอความสุขสวัสดี จงอำนวยพร
ให่สำเร็จ ตามที่ได้ตั้งใจ ปรารถนา ทุกประการ ด้วยเทอญ สาธุ....

DT012060  ตะวันธรรม : DT012060, 
 20 มี.ค. 2559 เวลา 09:37 น.
 


***ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องกรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน ๔***
(ห้องกรรมฐาน + ห้องสวดมนต์)
เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกกรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์ เเละเหล่าโยคี ผู้ปฏิบัติธรรม
ที่เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน ๔
(((( ได้บุญมาก เพราะส่งเสริมให้ มีผู้ปฏิบัติธรรม )))
((( ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็น พระตถาคต )))


ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 1  


***ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องกรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน ๔***
(ห้องกรรมฐาน + ห้องสวดมนต์)
เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกกรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์ เเละเหล่าโยคี ผู้ปฏิบัติธรรม
ที่เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน ๔
(((( ได้บุญมาก เพราะส่งเสริมให้ มีผู้ปฏิบัติธรรม )))
((( ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็น พระตถาคต )))*** ผู้อุปถัมภ์ ก็ถือว่าได้มีส่วนร่วมในทุกครั้งที่มีผู้เข้ามาใช้งานการอบรมปฏิบัติ ภาวนา เจริญสติกรรมฐาน ผู้ปฏิบัติได้บุญมาก ผู้อุปถัมภ์ สร้างสถานที่ปฏิบัติก็มีส่วนในบุญมากด้วย ***

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 2  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 3  


***ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องกรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน ๔***
(ห้องกรรมฐาน + ห้องสวดมนต์)
เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกกรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์ เเละเหล่าโยคี ผู้ปฏิบัติธรรม
ที่เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน ๔
(((( ได้บุญมาก เพราะส่งเสริมให้ มีผู้ปฏิบัติธรรม )))
((( ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็น พระตถาคต )))*** ผู้อุปถัมภ์ ก็ถือว่าได้มีส่วนร่วมในทุกครั้งที่มีผู้เข้ามาใช้งานการอบรมปฏิบัติ ภาวนา เจริญสติกรรมฐาน ผู้ปฏิบัติได้บุญมาก ผู้อุปถัมภ์ สร้างสถานที่ปฏิบัติก็มีส่วนในบุญมากด้วย ***

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 5  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 5  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 6  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 7  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 8  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 9  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 10  


*** ขณะนี้ช่างกำลังปรับปรุง ห้องโถงเดิม ให้เป็นห้องกรรมฐาน ****
(เพื่อใช้เป็นห้องฝึกอบรมกรรมฐาน) สำหรับนักปฏิบัติธรรม ที่เข้ามารับการปฏิบัติธรรมใหม่
รายการที่รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ ดังนี้

**สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ อุปถัมภ์ มุงหลังคา (ห้องกรรมฐาน+ห้องสวดมนต์) ได้ดังนี้**


1.รับเป็นเจ้าภาพหลัก เทพื้นใหม่ + ปูกระเบื้องเกรนิตห้องกรรมฐาน ทั้งหมด (50,000 บาท)
2.รับเจ้าภาพหลัก ตีเเผ่นฝ้าห้องกรรมฐาน (กันความร้อน) 20,000 บาท
3.รับเจ้าภาพติดระบบไฟฟ้า+ปลักไฟ พัดลม 30,000 บาท
4.รับเป็นเจ้าภาพ (ร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์)


-----รับเป็นเจ้าภาพ 1 กองทุน (รับ 20 กองทุน)-----

กองทุนใหญ่ กองล่ะล่ะ 10,000 บาท (รับ 10 กองทุน)
เเละ กองทุนเล็ก กองล่ะ 5,000 บาท (รับ10 กองทุน)***** ติดชื่อเจ้าภาพทุกท่านที่ห้องกรรมฐาน เพื่อเป็นบุญกุศล เป็นมงคลชีวิตเเละครอบครัว****


ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 11  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 12  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 13  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 14  


**((ประโยชน์ในการใช้งาน))**

1.ใช้เป็นห้องกรรมฐาน (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)
2.ห้องสวดมนต์**โครงการอบรมพระกรรมฐาน ของพระภิกษุที่อุปสมบทนาคหมู่ตลอดทั้งปี ปีล่ะ 4 รุ่น**

(อบรมรุ่นล่ะ 1 เดือน)
เข้าพรรษา 3 เดือน


รุ่นที่ 21 อุปสมบทนาคหมู่ วันที่ 5 ธันวาคม 2558
รุ่นที่ 22 อุปสมบทนาคหมู่ วันมาฆบูชา 2559
รุ่นที่ 23 อุปสมบทนาคหมู่ วันวิสาขบูชา 2559
รุ่นที่ 24 อุปสมบทนาคหมู่ รุ่นเข้าพรรษา 2559 (อบรม 3 เดือน)
รุ่นที่ 25 อุปสมบทนาคหมู่ รุ่นวันพ่อเเห่งชาติ 2559


*** สร้างเสร็จเเล้วจะเกิดประโยชน์อย่างมากในการใช้เป็นสถานที่ฝึกกรรมฐาน(เจริญสติปัฏฐาน๔)****

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 15  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 16  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 17  


**อานิสงส์ในการสนับสนุน (ติดฝ้า +ติดฉนวนป้องกันความร้อน) ห้องกรรมฐาน**

1.ชีวิต เเละครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข / ได้บุญมากเพราะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ทำสมาธิ-ภาวนา
2.ครอบครัวอบอุ่น ไม่ทะเลาะเบาะเเว้งกัน / ถ้าทะเลาะอยู่จะเลิกทะเลาะ
3.ไม่ทุกข์ร้อนใจ หรือหายจากความทุกข์ร้อนในชีวิต
4.ได้เกิดมา ขาดที่มุ่งบัง มีที่หลับน้อนเสมอ ไม่ขาด
5.เดินทางไปไหน ก็มีคนหาที่พักอาศัยได่ง่าย
6.มีวิมารอันวิจิตร ในสวรรค์
7.ได้มีปัญญาดีในการสันบสนุนคนมาฝึกกรรมฐาน
8.หมู่มารย่อมพ่ายเเพ้ไป
9.ญาติมิตรที่ขาดบุญย่อมได้บุญเต็มที่
10. ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ขาดเเคลนบุญ เพราะมีคนมาพักในอาคารทำดี ตลอดไป เป็นต้น


**เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุงเเล้วทางศูนย์จะได้ ทำพิธีทำบุญฉลองอาคารอีกครั้งหนึ่ง**

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 18  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 19  


-----------การฝึกตนเอง รักษาใจ เป็นทางเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้เข้าถึงธรรมได้---------
-------------------ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต--------------------------
--------------------ทำดีในวันนี้ ย่อมได้ดีในวันข้างหน้า เเละตลอดไป-----------


((((( การสร้างพระให้เป็นพระได้ ))))
((((( สร้างมนุษย์คนให้เป็นมนุษย์ได้ ))))
ก็ต่อเมื่อเราได้เริ่มสร้างการรักษาใจ ให้ได้เมื่อนั้นทุกอย่างย่อมสร้างได้***สามารถโทรสอบถาม ติดต่อได้ที่ ****

09-30375441 (เวลา 09.00-18.00 น.)
e-mail ....lamphongdhamma@hotmail.com
เฟ็สบุ๊ค ...ดูการดำเนินการก่อสร้าง...ที่ ศูนย์พุทธบริษัทสากลดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ .
wwww.dhammadee.com (เว็บธรรมะดี.คอม)

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 20  


ตัวอย่างสีกระเบื้องเกรนิต (คงทนนาน) ที่จะปูในห้องกรรมฐาน
(( รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ ปูพื้นกระเบื้องเกรนิตห้องกรรมฐาน จำนวน 50,000 บาท ))
หรือ 1 กองทุน 5,000 บาท หรือตามกำลัง

***ติดชื่อเจ้าภาพอุปถัมภ์ ที่ห้องกรรมฐาน ***

มีส่วนในบุญในกุศลของพระภิกษุ ที่เข้ารับการอบรมกรรมฐานตลอดปี
บุญจากการปฏิบัติธรรม ภาวนา นั้น ได้บุญสูงสุดในพระศาสนา
เพราะ บุญจากการภาวนา ปฏิบัติธรรม ได้บุญ มากกว่า ทาน เเละศีล

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 21  


รับเจ้าภาพมุงฝ้า อาคารห้องกรรมฐาน เพื่อไม่ให้อากาศในห้องกรรมฐาน ร้อน
อันจะเหมาะเเก่การอบรมภาวนา อุปถัมภ์ตีฝ้าทั้งหลัง 20,000 บาท

เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์ ติดอุปกรณ์ ไฟฟ้า อาทิ พัดลม หลอดไฟเเสงสว่าง ปลัก ภายในห้องกรรมฐาน
อุปถัมภ์ ทั้งหลัง 30,000 บาท
((ติดชื่อเจ้าภาพที่ภายในห้องกรรมฐาน ))

** ระยะการดำเนินงาน 2 เดือน กำหนดเสร็จ วันวิสาขบูชา 2559 นี้ **

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 22  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 23  


......ขอโมทนาในกุศลเจตนา.....

ที่ผู้เห็นความสำคัญปรารถจะช่วยกันสร้างบุญปรับปรุงห้องกรรมฐาน
สนับสนุนบำรุงให้ได้เกิดถาวรวัตถุที่จะยังประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ต่อไป ขอบุญจงรักษาผู้ร่วมสนุบสนุนหรือบอกชักชวนญาติมิตรที่เรารักให้ได้ร่วมบุญ ขอเทวดาจงคุ้มคองป้องกันภายร้าย ขอความสุขสวัสดี จงอำนวยพร
ให่สำเร็จ ตามที่ได้ตั้งใจ ปรารถนา ทุกประการ ด้วยเทอญ สาธุ....

ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 24  
ตะวันธรรม  ความคิดเห็นที่ 25  


ขออนุญาติน่ะค่ะ
บอกบุญ สำหรับท่านที่สวดมนต์เป็นประจำ หรือสนใจซื้อบริจาคตามสถานธรรมต่างๆ
โต๊ะสวดมนต์ แบบพับได้ ช่วยให้ไม่ต้องก้มมองหนังสือ ทำให้ไม่ปวดคอ อีกทั้งยังเป็นการช่วยทำทานอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากผู้ที่ทำเป็นผู้ป่วยมะเร็ง ตกงาน รายได้ส่วนนี้นำไปเป็นค่ารักษาตัวต่อไป สนใจติดต่อ ชัชฎาภรณ์ line id :welcomemoory หรือ โทร 086-6250163 ราคาตัวละ 500 บาท (ค่าจัดส่งต่างหากค่ะ ของส่งทางไปรษณีย์)

mameawpyo  ความคิดเห็นที่ 26  
  ความคิดเห็นที่ 27  
  ความคิดเห็นที่ 28  
  ความคิดเห็นที่ 29  
  ความคิดเห็นที่ 30  

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

 Go to top


จีรัง กรุ๊ป


Copyright © 2016 · All Rights Reserved · ธรรมะไทย