Warning: include(google_analytics.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190 Warning: include(google_analytics.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190 Warning: include(): Failed opening 'google_analytics.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/dhammanews/dbview.php on line 190


รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ปรับปรุงห้องกรรมฐาน (ปิดวาจา) เพื่อเป็นห้องอบรมกรรมฐาน (เบื้องต้น) เเก่พระภิกษุ-สามเณร เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม (ใช้อบรมกรรมฐานตลอดปี)

***ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องกรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน ๔***
(ห้องกรรมฐาน + ห้องสวดมนต์)
เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกกรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์ เเละเหล่าโยคี ผู้ปฏิบัติธรรม
ที่เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน ๔ณ สำนักวิปัสสนา "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(ติดถนนเอเชีย) เส้น นครสวรรค์สวรรค์-พิษณุโลก (กม.80)
---ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฎฐาน ๔ ตลอดปี-------


(((( ได้บุญมาก เพราะส่งเสริมให้ มีผู้ปฏิบัติธรรม )))
((( ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็น พระตถาคต ))).....ซึ่งขณะนี้กำลังปรับปรุงอาคารหลังเดิมซึ่งซุดโทรม ให้ได้เกิดประโยชน์ เเละช่วยอำนวยความสะดวกให้เเก่คณะ พระภิกษุ เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ได้ เกิดความสัปปายะ สะดวกสะบายเเก่การเข้าฝึก พระกรรมฐาน ตลอดปี ซึ่งมีสาธุชน ตลอดถึงพระภิกษุ ได้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม เป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้ต้องปรบปรุงอาคาร หลังเดิม ซึ่งขณะนี้ได้ปรับปรุงอาคารหลังเดิมซึ่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ได้ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ด้วยการเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนา ทางศูนย์จึงดำริที่จะปรับปรุงเพื่อให้อาคารหลังนี้ได้เกิดประโยชน์ในการเป็นห้องกรรมฐาน เเละห้องสวดมนต์ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ญาติธรรมผู้ปฏิบัติธรรม ต่อไป ซึ่งเป็นการเดินทางตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้ฝึกอบรมจิตใจของเราเพื่อให้ผ่านภัยเเห่งความทุกข์ อันเกิดจากกิเลส ตัณหา เครื่องเศร้าหมองจิตใจ

......ดังนั้น จึงขอเชิญช่วนญาติธรรม ผู้เห็นความสำคัญในการฝึกอบรมจิตใจให้เเก่สาธุชน ทั้งพระภิกษุ เเละโยคีนนักปฏิบัติธรรมทั่วไปได้มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะอันเป็นยารักาาใจให้ได้ความสุข ความสะบายภายใน อันหาซื้อ-ขายที่ไหนไม่มี ต่อไป เเละอักทั้ง ผู้ใดปรารถรภบุญกุศล อันยิ่งใหญ่จากการสนับสนุนให้ได้มีคนทำความดี บุญที่สูงสุดในพระศาสนา คือบุญจากการปฏิบัติธรรม เพราะรักษาจิตให้พ้นจากกิเลสโดยตรง ก็สามารถร่วมบุญในครั้งนี้ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ เเละสำเร็จตามเจตนาของศูนย์เพื่อให้ได้บุญกุศลในการเผยเเผ่ความดี-ความงาม -สร้างคนให้เป็นคน-สร้างชาติให้มีคุณธรรม ต่อไป

......ขอโมทนาในกุศลเจตนาที่ผู้เห็นความสำคัญปรารถจะช่วยกัน สนับสนุนบำรุงให้ได้เกิดถาวรวัตถุที่จะยังประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ต่อไป ขอบุญจงรักษาผู้ร่วมสนุบสนุนหรือบอกชักชวนญาติมิตรที่เรารักให้ได้ร่วมบุญ ขอเทวดาจงคุ้มคองป้องกันภายร้าย ขอความสุขสวัสดี จงอำนวยพร
ให่สำเร็จ ตามที่ได้ตั้งใจ ปรารถนา ทุกประการ ด้วยเทอญ สาธุ....

(((( เราไม่มีโอกาศได้ปฏิบัติธรรม รักษาใจ ก็ส่งเสริมให้โยคีได้ฝึกบำเพ็ญเพียรภาวนา ผู้ร่วมสร้างอาคารย่อมมีส่วนในบุญทุกๆครั้งที่มีคนมาใช้งาน ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ตลอดไป )))**((ประโยชน์ในการใช้งาน))**


1.ใช้เป็นห้องกรรมฐาน (เดินจงกรม-นั่งสมาธิ)
2.ห้องสวดมนต์**โครงการอบรมพระกรรมฐาน ของพระภิกษุที่อุปสมบทนาคหมู่ตลอดทั้งปี ปีล่ะ 4 รุ่น**


(อบรมรุ่นล่ะ 1 เดือน)
เข้าพรรษา 3 เดือน


รุ่นที่ 21 อุปสมบทนาคหมู่ วันที่ 5 ธันวาคม 2558
รุ่นที่ 22 อุปสมบทนาคหมู่ วันมาฆบูชา 2559
รุ่นที่ 23 อุปสมบทนาคหมู่ วันวิสาขบูชา 2559
รุ่นที่ 24 อุปสมบทนาคหมู่ รุ่นเข้าพรรษา 2559 (อบรม 3 เดือน)
รุ่นที่ 25 อุปสมบทนาคหมู่ รุ่นวันพ่อเเห่งชาติ 2559**รูปลักษณะขนาดอาคาร (ห้องกรรมฐาน)**

กว้าง 15 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 5 เมตร ชั้นเดียว


**สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ อุปถัมภ์ มุงหลังคา (ห้องกรรมฐาน+ห้องสวดมนต์) ได้ดังนี้**


1.รับเป็นเจ้าภาพหลัก เทพื้นใหม่ + ปูกระเบื้องเกรนิตห้องกรรมฐาน ทั้งหมด (50,000 บาท)
2.รับเจ้าภาพหลัก ตีเเผ่นฝ้าห้องกรรมฐาน (กันความร้อน) 20,000 บาท
3.รับเจ้าภาพติดระบบไฟฟ้า+ปลักไฟ พัดลม 30,000 บาท
4.รับเป็นเจ้าภาพ (ร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์)


-----รับเป็นเจ้าภาพ 1 กองทุน (รับ 20 กองทุน)-----

1.กองทุนใหญ่ กองล่ะล่ะ 10,000 บาท รับ10 กอง
เเละ กองทุนเล็ก 5,000 บาท รับ 10 กอง***** ติดชื่อเจ้าภาพทุกท่านที่ห้องกรรมฐาน เพื่อเป็นบุญกุศล เป็นมงคลชีวิตเเละครอบครัว****
**ระยะการดำเนินงาน(เมื่อมีเจ้าภาพครบ)**

ใช้เวลา 2 เดือน
**อานิสงส์ในการสนับสนุน (มุงหลังคา) ห้องกรรมฐาน**


1.ชีวิต เเละครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข / ได้บุญมากเพราะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ทำสมาธิ-ภาวนา
2.ครอบครัวอบอุ่น ไม่ทะเลาะเบาะเเว้งกัน / ถ้าทะเลาะอยู่จะเลิกทะเลาะ
3.ไม่ทุกข์ร้อนใจ หรือหายจากความทุกข์ร้อนในชีวิต
4.ได้เกิดมา ขาดที่มุ่งบัง มีที่หลับน้อนเสมอ ไม่ขาด
5.เดินทางไปไหน ก็มีคนหาที่พักอาศัยได่ง่าย
6.มีวิมารอันวิจิตร ในสวรรค์
7.ได้มีปัญญาดีในการสันบสนุนคนมาฝึกกรรมฐาน
8.หมู่มารย่อมพ่ายเเพ้ไป
9.ญาติมิตรที่ขาดบุญย่อมได้บุญเต็มที่
10. ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ขาดเเคลนบุญ เพราะมีคนมาพักในอาคารทำดี ตลอดไป เป็นต้น


**เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุงเเล้วทางศูนย์จะได้ ทำพิธีทำบุญฉลองอาคารอีกครั้งหนึ่ง**
-----------การฝึกตนเอง รักษาใจ เป็นทางเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้เข้าถึงธรรมได้---------
-------------------ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต--------------------------
--------------------ทำดีในวันนี้ ย่อมได้ดีในวันข้างหน้า เเละตลอดไป-----------((((( การสร้างพระให้เป็นพระได้ ))))
((((( สร้างมนุษย์คนให้เป็นมนุษย์ได้ ))))
ก็ต่อเมื่อเราได้เริ่มสร้างการรักษาใจ ให้ได้เมื่อนั้นทุกอย่างย่อมสร้างได้***สามารถโทรสอบถาม ติดต่อได้ที่ ****


09-30375441 (เวลา 09.00-18.00 น.)

e-mail....lamphongdhamma@hotmail.com

เฟ็สบุ๊ค ...ดูการดำเนินการก่อสร้าง...ที่ ศูนย์พุทธบริษัทสากลดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ .

wwww.dhammadee.com (เว็บธรรมะดี.คอม)

(ดำเนินการโดย)


พุทธอุทยานประวัตศาสตร์มหาราชหยกขาว จ.พิจิตร(พุทธอุทยานประจำจังหวัดพิจิตร)
ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์
สาธุชนใกล้ เเละไกล อุบาสก-อุบาสิกา
......ขอโมทนาในกุศลเจตนาที่ผู้เห็นความสำคัญปรารถจะช่วยกัน สนับสนุนบำรุงให้ได้เกิดถาวรวัตถุที่จะยังประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ต่อไป ขอบุญจงรักษาผู้ร่วมสนุบสนุนหรือบอกชักชวนญาติมิตรที่เรารักให้ได้ร่วมบุญ ขอเทวดาจงคุ้มคองป้องกันภายร้าย ขอความสุขสวัสดี จงอำนวยพร
ให่สำเร็จ ตามที่ได้ตั้งใจ ปรารถนา ทุกประการ ด้วยเทอญ สาธุ....


ที่มา : ศูนย์เผยเเผ่ธรรม www.dhammadee.com (( เว็บธรรมะดี ดอทคอม))

DT012060

ตะวันธรรม

 เปิดอ่านหน้านี้  2939 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย