ครั้งหนึ่งของชีวิต (รับเจ้าภาพ) สร้างพระองค์พระมหาจักพรรดิ์ ประจำวันเกิด หน้าตัก ๓ เมตร เสริมศิริมงคลเเก่ชีวิต เเละวงศ์ตระตูล (ขาดเจ้าภาพ อีก 7 องค์) สุดท้าย

--ขอเชิญสร้างบุญบารมี ((ครั้งหนึ่งในชีวิต)) สร้างองค์พระใหญ่ ทำบุญต้นปีใหม่ รับสิ่งดีดีตลอดปี 2558 --

.......ขอเชิญ พุทธบริษัท ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญใหญ่สร้างองค์พระประจำวันเกิด
เเละร่วมจารึกชื่อเป็นศิริมงคล(เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิต) ทำบุญจารึกเเผ่นดวง "เพื่อหล่อเป็นหัวใจ"
องค์พระ เป็นศิริมงคลสูงสุดในชีวิต ได้สร้างพระถวายเป็นพุทธบูชาโครงการสร้าง "พระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์" (หลวงพ่อสุข) ประจำวันเกิด ๘ องค์
ณ พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(ติดถนนเอเชีย เส้น นครสวรรค์-พิษณุโลก เส้น 177 กม.80)


......เสริมบุญบารมี เสริมศิริมงคลเเก่ชีวิต เสริมอาชีพหน้าที่-การงาน เสริมครอบครัว เสริมวงศ์ตระกูล ด้วยการร่วมบุญใหญ่ สร้างพระประจำวันเกิด ประจำตัว (ปางเเห่งความสำเร็จ)
ทรงเครื่องบรมมหาจักพรรดิ์ ทุกองค์ หน้าตัก ๓ เมตร สูง ๕ เมตร เพื่อประดิษฐาน
ในพระวิหาร ต่อไป

......สาธุชนพุทธบริษัท ผู้ร่วมสร้างองค์พระทุกท่านจะเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตเเก่ชีวิต ได้สร้างองค์พระใหญ่ เพื่อบูชาบรมครูองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการสร้างถวายเป็นพุทธบูชา ให้คนได้กราบได้ไหว้สักการะ ได้รำลึกนึกถึง พระคุณของพระบรมศาสดา ที่พระองค์พระจอมไตร ได้สั่งสมบุญบารมี นาน หลายอสงไขย จนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธโคดม ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ให้เหล่าชาวพุทธได้นำหลักธรรม ไว้เป็นเเนวทางเเห่งการศึกษา เเละปฏิบัติให้ถูกต้อง เเละเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพ ในการงาน เเละเพื่อความสุขของชีวิตมนุษย์ ดังนั้น ด้วยคุณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า มากมายนับประมาณ จึงก่อเกิดโครงการ สร้างพระ"พระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์" ประจำวันเกิด จำนวน ๘ องค์ ขึ้น ใน ณ พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(ติดถนนเอเชีย เส้น นครสวรรค์-พิษณุโลก เส้น 177 กม.80)

เพื่อให้ชาวพุทธน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นพุทธานุสสติ เพื่อให้ชาวพุทธได้น้อมรำลึกถึงคุณ องค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นครูของเทวดา เเละมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึก ของชาวพุทธ มนุษย์ เเละเทวดา พรหมทั้งหลาย ตลอดถึงเพื่อเป็นกำลังกาย กำลังใจ ในการดำเนินชีวิตต่อไป


โดยองค์พระนั้นเมื่อสร้างเสร็จ จะสามารถมองเห็นจากถนนเอเชียเส้น นครสวรรค์-พิษณุโลก 117 เพื่อให้เหล่าชาวพุทธ ทั่วสารทิศได้เข้ามาสักการะ บูชาคุณของพระบรมศาสดา ได้ตลอดปี ซึ่งเมื่อสร้างสำเร็จเเล้วจะมีสาธุชนมากมายมาสักการะ เคารพบูชา จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้สร้างพระพุทธองค์ให้ครได้กราบได้ไหว้ ได้ป็นที่พึ่ง เป็นกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต เป็นกำลังใจในการมั่นคงในการกระทำความดีในสังคม เพราะพระพุทธองค์ ทรงเป็นต้นเเบบ ในการทำความดี ของชาวพุทธ พระองค์ทรงเป็นเเบบ เป็นเเผน ผู้นำในการนำเหล่าสาวกเผยเเผ่คุณธรรม ความดี ความงาม จนมั่นคงถาวรในปัจจุบัน มีผู้เข้าถึงธรรม เป็นพระอรหันต์ตรัสกิเลสตัณหา ไม่ต้องเวียนว่ายตาย-เกิด ในวัฏฏะโลกในนี้มากมาย

.........ดังนั้นด้วยเหตุนี้ ทางพุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว อ.สามง่าม จ.พิจิตร จึงขอเชิญท่านสาธุชนใกล้ไกลร่วมเป็นหนึ่งในการสร้าง มหาบุญบารมีครั้งใหญ่ (ครั้งหนึ่งในชีวิต)ได้สร้างองค์พระประจำวันเกิด ทั้ง ๘ องค์ อันจะเป็นทานสมบัติไว้ในโลกมนุษย์ เป็นอริยสมบัติอันประเสริญสุดของมนุษย์ ด้วยการร่วมทำบุญ สร้างองค์พระใหญ่ นามว่า "พระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์" ประจำวันเกิด ทั้ง ๘ องค์ คือประวันจันทร์ , ประจำวันอังคาร, ประจำวันพุทธกลางวัน,ประจำวันพุทธกลางคืน, ประจำวันพฤหัสบดี, ประจำวันศุกร์, ประจำวันเสาร์,ประจำวันอาทิตย์,


---- เกิดมาทั้งที สร้างความดีสูงสุดเอาไว้
---- จะจากโลกนี้ทั้งที ฝากความดีให้ได้
---- เกิดเจอพระพุทธศาสนาทั้งที
---- สร้างองค์พระ ฝากไว้ให้คนได้สักการะบูชา

** เปลี่ยนจากวัตถุทรัพย์ ให้กลายเป็นอริยทรัพย์ (ทรัพย์อันประเสริฐ) **
** เปลี่ยนจากมนุษย์ให้เป็น เทวดา **

--บุญสร้างพระพุทธรูปถือว่าเป็นบุญใหญ่ (ครั้งหนึ่งในชีวิต) ต้องมีโอกาศได้สร้างองค์พระพุทธรูป--
** ท่านสาธุชนที่เกิดวันใดสามารถ ร่วมทำบุญตามวันที่เราเกิดได้
อันจะเป็นการสร้างบุญ เเละศิริมงคล ให้เเก่ตัวเอง-เเละผู้อื่น
(เพื่อเป็นศิริมงคล 7 ประการ) ** ดังนี้


1.เสริมศิริมงคล เเก่บุญบารมี
2.เสริมศิริมงคล เเก่ชีวิตตัวเอง
3.เสริมศิริมงคล เเก่อาชีพหน้าที่-การงาน
4.เสริมศิริมงคล เเก่ครอบครัว
5.เสริมศิริมงคล เเก่องค์กร -หน่วยงาน
6.เสริมศิริมงคล เเก่ผู้มีพระคุณ พ่อเเม่ญาติมิตร
7.เสริมศิริมงคล เเก่วงศ์ตระกูล


เเละ

((เพื่อวัตถุประสงค์ ))


ในการสร้างองค์"พระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์" (หลวงพ่อสุข) ประจำวันเกิด
ดังนี้ คือ


1. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา (ถวายเป็นอามิสบูชา ) เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า)
2. เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึก ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธทั่วไป(ยามทุกข์ ร้อนใจ ให้มีกำลังใจต่อไป)
3. เพื่อมอบบุญให็เเด่ คุณพ่อ-คุณเเม่ ญาติมิตรที่เรารัก (เพื่อตอบเเทนพระคุณที่ท่านเลี้ยงดูเรามา)
4. เพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญ ปฏิบัติธรรม ของสาธุชนทั่วไป
5. เพื่อเป็นการสร้างบุญบารมีธรรม ของอุบาสก-อุบาสิกา ทั่วไป (จุดทำบุญ ของสาธุชนทั่วไป)
6. เพื่อสร้างถาวรวัตถุเพื่อการมั่นคงถาวรในการเผยเเผ่ธรรม ไปถึงลูกหลาน ต่อไป
(( ระยะในการดำเนิน โครงการ 1 ปี คือ ))


ตั้งเเต่ 1 มกราคม 2558- 31 ธันวาคม 2558
(( ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง ))


1.สร้างฐานองค์พระ
2.สร้างฐานบัวเเก้ว-บัวทอง
3.สร้างหล่อองค์พระประจำวันเกิด ของเรา
4.หล่อหัวใจองค์พระ เเะละบรรจุ
5.ทรงเครื่อง บรมมหาจักพรรดิ์ (ทรงเครื่อง)องค์พระ ตามวันเกิดของเรา
6.ติดพลอย ไพริน รัตนชาติ อื่นๆ ในเครื่องทรง เเละฐานองค์พระ
7.ติดพระเนตร อุนโลม องค์พระ เเละพิธีเบิกเนตร
8.พิธีถวายผ้าครอง องค์พระ
9.พิธียกฉัตรเหนือองค์พระ (ฉัตรเเห่งความสำเร็จ) เเละทำบุญฉลองอค์พระ

(( กำหนดจัดงาน ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างองค์พระ ประจำวันเกิด 12 ครั้ง (ตลอดปี 2558) ดังนี้ ))


(ครั้งที่ ๑) ทอดผ้าป่า เดือน มกราคม 2558 / ทอดวันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2558
(ครั้งที่ ๒) ทอดผ้าป่า เดือน กุมภาพันธ์ 2558 / ทอดวันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
(ครั้งที่ ๓) ทอดผ้าป่า เดือน มีนาคม 2558 / ทอดวันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2558
(ครั้งที่ ๔) ทอดผ้าป่า เดือน เมษายน 2558 / ทอดวันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2558
(ครั้งที่ ๕) ทอดผ้าป่า เดือน พฤษภาคม 2558 / ทอดวันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2558
(ครั้งที่ ๖) ทอดผ้าป่า เดือน มิถุนายน 2558 / ทอดอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2558
(ครั้งที่ ๗) ทอดผ้าป่า เดือน กรกฏาคม 2558 / ทอดวันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2558
(ครั้งที่ ๘) ทอดผ้าป่า เดือน สิงหาคม 2558 / ทอดวันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2558
(ครั้งที่ ๙) ทอดผ้าป่า เดือน กันยายน 2558 / ทอดวันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2558
(ครั้งที่ ๑๐) ทอดผ้าป่า เดือน ตุลาคม 2558 / ทอดวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2558
(ครั้งที่ ๑๑) ทอดผ้าป่า เดือน พฤศจิกายน 2558 / ทอดวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2558
(ครั้งที่ ๑๒) ทอดผ้าป่า เดือน ธันวาคม 2558 / ทอดวันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2558
** สามารถร่วมทำบุญถวายเป็นผ้าป่าสร้างพระ(หลวงพ่อสุข) เเบบหมู่คณะ ครอบครัว วงศ์ตระกูล องค์กร หน่วยงาน ได้ ** (ตลอดปี 2558 เท่านั้น)
โดยเเจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ ต้อนรับคณะศรัทธาผู้ใจบุญได้ทุกวัน ที่ศูนย์ประสานงานโครงการสร้างทำบุญพระ "พระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์" (หลวงพ่อสุข)

โทร.087-007-8607 / 09-303-75441 (เวลา 09.00-18.00 น.)
------บริการอาหาร-น้ำดื่ม ที่พัก ฟรี สำหรับคณะศรัทธา--------
(( สามารถร่วมทำบุญ (ครั้งหนึ่งในชีวิต) ได้สร้างพระประวันตัว ประจำวันเกิดของตัวเอง )) ดังนี้


ทำบุญเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์หลัก (เป็นเจ้าภาพ สร้างถวาย 1 องค์) ประจำวันเกิดตัวเอง

1. จองอุปถัมภ์เจ้าภาพหลัก 1 องค์ (ตามวันเกิดท่านเอง) อุปถัมภ์องค์ล่ะ 200,000 บาท
(รับเจ้าภาพ จำนวน ๙ องค์ เท่านั้น ตั้งเเเต่พระประจำวันจันทร์-พระประจำวันอาทิตย์)
(ติดรายชื่อคณะเจ้าภาพเป็นศิริมงคล สูงสุดใต้ฐานบัวเเก้ว ฐานองค์พระ)

*รับเจ้าภาพ* สร้างพระประจำ (วันจันทร์) 1 องค์
*รับเจ้าภาพ* สร้างพระประจำ (วันอังคาร) 1 องค์
*รับเจ้าภาพ* สร้างพระประจำ (วันพุทธ กลางวัน) 1 องค์ (มีเจ้าภาพเเล้ว)
*รับเจ้าภาพ* สร้างพระประจำ (วันพุธ กลางคืน) 1 องค์
*รับเจ้าภาพ* สร้างพระประจำ (วันพฤหัสบดี) 1 องค์
*รับเจ้าภาพ* สร้างพระประจำ (วันศุกร์) 1 องค์
*รับเจ้าภาพ* สร้างพระประจำ (วันเสาร์) 1 องค์
*รับเจ้าภาพ* สร้างพระประจำ (วันอาทิตย์) 1 องค์

*รับเจ้าภาพ* สร้างพระพุทธสุขีศรีศาสดา บรมหาจักพรรดิ์ (หลวงพ่อสุข) 1 องค์
-(มีเจ้าภาพเเล้ว)
(( ทำบุญเป็นเจ้าภาพ ในส่วนต่างๆ ขององค์พระประจำวันเกิด ตัวเอง )) ดังนี้


1.จองทำบุญสร้างฐานองค์พระ ฐานเเห่งความมั่นคงรองรับองค์พระ (ประวันเกิดของเรา)
ฐานบัวเเก้ว-ฐานบัวทอง ฐานล่ะ ๑๒๙,๙๙๙ บาท
ติดประดับด้วย พลอย, นิน ,ไพริน รัตชาติ ต่างๆ (จำนวน ๙ องค์)

2.จองเป็นเจ้าภาพ ฉัตรทอง(5ชั้น)เหนือองค์พระ(ฉลองชัย)ประจำองค์พระ อุปถัมภ์ ๘๙,๙๙๙ บาท
(จำนวน ๙ องค์)

3.จองเป็นเจ้าภาพ เครื่องทรง (บรมมหาจักพรรดิ์) ประดับด้วยรัตนชาติ ทั้ง ๙ อย่าง
อุปถัมภ์ ๙๙,๙๙๙ บาท (จำนวน ๙ องค์)


4.จองพระเนตร (ดวงตา) เเละอุนาโลม(กลางหน้าฝากองค์พระ) ตามองค์พระประจำตัวเรา
อุปถัมภ์ องค์ล่ะ ๙๙,๙๙๙ บาท (จำนวน ๙ องค์ )


*** เจ้าภาพ กองทุนใหญ่ ติดชื่อที่เสาเงินในวิหารองค์พระ ***

(( ทำบุญเป็นเจ้าภาพร่วม 1 กองทุน สร้างองค์พระประจำตัวเรา )) ดังนี้


1.เจ้าภาพกองทุนใหญ่ สร้างองค์พระ 1 กองทุน / กองล่ะ ๑๐,๐๐๐ บาท
2.เจ้าภาพกองทุนเล็ก สร้างองค์พระ 1 กองทุน / กองล่ะ ๕,๐๐๐ บาท

*** เจ้าภาพ กองทุนใหญ่ ติดชื่อที่เสาเเก้ว / เจ้าภาพกองทุนเล็ก ติดชื่อที่เสาทอง ***
(( ทำบุญตามกำลังทรัพย์ ดังนี้ ))


1.ทำบุญตามกำลังไม่เจาะจง

*** เขียนชื่อติดเเผ่นดวง เพื่อหล่อหัวใจองค์พระประจำวันเกิดของเรา ***

(( ของที่ระลึก สำหรับคณะเจ้าภาพส่วนต่างๆ หรือผู้ร่วมทำบุญ )) ดังนี้


1.เจ้าภาพจองสร้างองค์พระประจำวันเกิด 1 องค์
รับ องค์พระ"พระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์" ปางเเห่งความสำเร็จ 9 นิ้ว 1 องค์ + ผ้ายันต์จักพรรดิ์ 1 ผืน


2.เจ้าภาพจองสร้างฐานพระประจำวันเกิด 1 ฐาน
รับ องค์พระ"พระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์" ปางเเห่งความสำเร็จ 5 นิ้ว 1 องค์ + ผ้ายันต์จักพรรดิ์ 1 ผืน


3.เจ้าภาพจองสร้างฉัตรองค์พระ 1 ฉัตร / เจ้าภาพทรงเครื่อง จักพรรดิ์
รับ องค์พระ"พระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์" (หลวงพ่อสุข)
ปางเเห่งความสำเร็จ 5 นิ้ว 1 องค์

4.เจ้าภาพจองเป็นเจ้าภาพ สร้างดวงเนตร+อุนาโลม เเละเจ้าภาพกองทุนใหญ่
รับ องค์พระ"พระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์" (หลวงพ่อสุข)
ปางเเห่งความสำเร็จ เเบบ ตั้งหน้ารถเเละห้อยคอ 1 ชุด

5.เจ้าภาพตามกำลัง รับ พระผงห้อยคอ
"พระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์" (หลวงพ่อสุข)
ปางเเห่งความสำเร็จ จำนวน 1 องค์

** รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ สร้างองค์ "พระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์" (หลวงพ่อสุข)
ประจำวันเกิด** ดังนี้


ดูที่เว็บไซต์ http://www.dhammadee.com หรือเฟสบุ็ค (ลำโพงข่าว ข่าวสด)
หรือเเจ้ง รายการผู้ร่วมทำบุญได้ที่ อีเมล์ [url]lamphongdhamma@hotmail.com[/url]
(จ่าหน้าหัวว่า รายชื่อผูร่วมทำบุญ สร้างองค์พระ "พระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์"
ประจำวันเกิด วัน...........(เเจ้งวันที่เราเกิด หรือร่วมจะสร้าง)


**ทางโครงการจะเขียนรายชื่อใส่เเผ่นดวง ประจำวันเกิดเรา
"เพื่อหล่อหัวใจ"ประจำวันเกิดของเรา เป็นศิริมงคลสูงสุดของชีวิตเรา**


กำหนดการหล่อองค์พระมหาจักพรรดิ์

ประจำวันเกิด ทั้ง 8 องค์ จำนวน ๘ ครั้ง
(ครั้งที่ ๑) วันวิสาขบูชา 2558
(ครั้งที่ ๒) วันอาสาฬหบูชา 2558
(ครั้งที่ ๓) วันเข้าพรรษา 2558
(ครั้งที่ ๔ ) วันออกพรรษา 2558
(ครั้งที่ ๕ ) วันเเม่เเห่งชาติ 2558
(ครัง้ที่ ๖ ) วันปิยมหาราช 2558
(ครั้งที่ ๗ ) วันพ่อเเห่งชาติ 2558
(ครั้งที่ ๘ ) วันสุดท้ายของปี 2558

หล่อองค์พระมหาจักพรรดิ์ ตามลำดับจองของเจ้าภาพ
(( อานิสงส์การสร้างพระพุทธองค์ "พระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์" (หลวงพ่อสุข))) ดังนี้(( อานิสงส์ของ “พระพุทธรูป” ))

**************************************

ทำไม?ต้องเรียบเรียงคำสอนและเผยแพร่ :
ก็เนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันนี้ พบว่าได้มีการสั่งสอนและเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อย่างผิดๆหลายๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ “พระพุทธรูป” โดยยกโน่นอ้างนี่จับแพะชนแกะมั่วไปหมด แล้วก็อาศัยผ้าเหลืองหลอกลวงชาวบ้านทำมาหากินบนหลังของเขา ซึ่งก็มีผู้ที่หลงผิดหลงเชื่อมากมาย อันเนื่องจากว่าเขาเหล่านั้นไม่รู้ความจริง และยังไม่เข้มแข็งในภูมิปัญญา(มีศรัทธาแต่ขาดปัญญา) และที่สำคัญครูบาอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นเสนามาร บางท่านยังเป็นพญามารตัวจริงอีกด้วย ทำให้พระพุทธศาสนาต้องมัวหมองและชีวิตของผู้หลงผิดเหล่านั้น ต้องเสื่อมถอยลง ต้องพบกับความทุกข์และความเดือดร้อนทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ซึ่งจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับว่าทำบาปหนักหรือเบา มากหรือน้อยเท่านั้นเอง แต่ที่ได้บุญหรือไม่บาปนั้นไม่มีเลย!
วัฏฏังคุลีราชชาดก

เรื่อง “วัฏฏังคุลีราชชาดก” กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์แดงของ “พระเจ้าปัสเสนทิโกศล”ในสมัยพุทธกาล ว่า
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุเสด็จจาริกไปเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ที่มาเข้าข่ายคือพระญาณของพระองค์ตามพุทธกิจของพระองค์ วันหนึ่งพระเจ้าปัสเสนทิโกศลเสด็จไปสู่พระเชตวันมหาวิหาร ไม่เห็นพระศาสดาและภิกษุสงฆ์จึงเกิดความสลดพระทัยว่า ถ้าว่าพระผู้มีพระภาคไม่ประทับอยู่เราจะได้อะไรเป็นตัวแทนของพระองค์เอาไว้กราบไหว้ เมื่อกลับมาจึงดำริว่าจะสร้างพระพุทธปฏิมา เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับมาแล้วจึงเข้าไปกราบทูลขออนุญาต พระผู้มีพระภาคก็ทรงอนุญาต เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปชมพระพุทธปฏิมา แล้วทูลถามว่าผู้ได้สร้างพระพุทธปฏิมาจะได้ผลอานิสงส์อย่างไร พระศาสดาจึงตรัสบอกอานิสงส์โดยประการต่างๆ ว่า ผู้ที่ได้สร้างพระพุทธปฏิมา จะเป็นบุรุษก็ตามสตรีก็ตาม สร้างด้วยดินเหนียวหรือศิลาก็ตาม สร้างด้วยโลหะและทองแดงก็ตาม สร้างด้วยไม้และสังกะสีดีบุกก็ตาม สร้างด้วยรัตนะและเงินทองก็ตาม ผู้นั้นจักได้อานิสงส์ล้นพ้นที่จะนับจะประมาณได้ เมื่อพระพุทธปฏิมาประดิษฐานอยู่ในโลกตราบใด โลกก็ชื่อว่าไม่ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าตราบนั้น พระพุทธปฏิมานี้ได้ชื่อว่ายังพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นถาวร ผู้ที่ได้สร้างก็จะมีแต่ความสุขเป็นเบื้องหน้า แม้ปรารถนาผลอันใดก็จะสำเร็จสมปรารถนา แม้แต่พระองค์เองครั้งเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์ก็เคยได้ทำพระหัตถ์ของพระพุทธปฏิมาที่หักอยู่ให้บริบูรณ์ขึ้นด้วยดินเหนียว อานิสงส์อันนั้นทำให้ไปเกิดในเทวโลก เมื่อจุติจากเทวโลกแล้วมาเกิดในเมืองมนุษย์มีพระองคุลี(นิ้ว)เป็นอาวุธ ชี้ไปทางข้าศึกศัตรูๆ ก็ล้มเซระเนระนาดไปไม่สามารถจะสู้รบได้ เมื่อตรัสดังนี้แล้วจึงทรงนำเอาอดีตนิทานมาแสดงในเรื่อง “วัฏฏังคุลีราชกุมาร”ผู้มีนิ้วพระหัตถ์อันวิเศษสามารถเอาชนะข้าศึกศัตรูทั้งร้อยเอ็ดราชาได้ด้วยการใช้นิ้วพระหัตถ์ชี้ใส่ข้าศึกเหล่านั้น ดังนี้วัฏฏังคุลีราชชาดก

ในอดีตกาล มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อ “กุลภัทรกุมาร” ไดัชักชวนพ่อค้าทั้งหลายเดินทางไปค้าขายยังต่างเมือง ระหว่างทางเขาเห็นพระพุทธปฏิมากรทำด้วยดินเหนียวองค์หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอาราม ในป่าชัฏ พระพุทธปฏิมากรนั้น มีนิ้วพระหัตถ์หักไปนิ้วหนึ่ง จึงเอาดินเหนียวมาขยำกับน้ำอ้อย ปั้นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรปฏิสังขรณ์ให้เต็มบริบูรณ์ทั้ง ๕ นิ้ว แล้วเอาเงิน ๕ กหาปนะ ให้หญิงทาสีคนหนึ่ง คอยปฏิบัติรักษา พระพุทธปฏิมากรนั้น และให้มูลค่าประทีป เทียน แลมาลา ของหอม สำหรับบูชาพระปฏิมากรนั้นด้วย ครั้นบูชาแล้ว จึงตั้งความปรารถนาด้วยว่า “อานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิสังขรณ์นิ้วพระหัตถ์นี้ ขึ้นชื่อว่าข้าศึกศัตรูทั้งปวง อย่าให้มีเฉพาะหน้าข้าพเจ้าเลยอนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถิด”

นับแต่นั้นมา ข้าศึกศัตรูและสัตว์ร้ายทั้งหลาย แม้แต่งู ตะขาบ และแมลงป่อง เป็นต้น ก็มิได้กล้ำกลายกุลภัทรกุมารเลยแม้แต่น้อย เมื่อตายไปได้เกิดเป็นเทพในสวรรค์ พวกอสูรในเทวโลกก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ พากันหนีห่างไปหมด เมื่อปฏิสนธิในครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี เทพบุตรซึ่งเป็นบริวารพันหนึ่งก็มาเกิดในครรภ์ของภรรยาพวกอำมาตย์ เมื่อประสูติพระกุมารแล้ว ในกาลนั้น สรรพสัตว์ทั้งหลายมีช้าง แลม้า เป็นต้น แม้จะดื้อดึงเพียงใด เมื่อพระราชกุมารยกนิ้วพระหัตถ์ชี้มาในกาลใด สัตว์เหล่านั้นก็ซวนเซล้มลงไป พระราชกุมารจึงได้พระนามว่า “วัฏฏังคุลีราชกุมาร”

เมื่อได้ครองราชย์เป็น “พระเจ้าวัฏฏังคุลีราชโพธิ ” ประกอบด้วยเมตตากรุณา ไม่เคยเบียดเบียนชีวิตใดเลย ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม ในกาลนั้นพระยาร้อยเอ็ดทั้งหลายในชมพูทวีปจึงปรึกษากันจักไปชิงราชสมบัติของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช เพราะเห็นว่าพระองค์ไม่ฆ่าสิ่งมีชีวิตใดเลย คงได้เมืองมาโดยง่าย เมื่อยกทัพมาประชิดเมืองของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช พระองค์เพียงชี้นิ้วพระหัตถ์ ใส่พวกพระยาร้อยเอ็ดและเหล่าทหารก็ตกจากยานพาหนะและหกล้มระเนระนาดเกลื่อนไป พระยาร้อยเอ็ดเหล่านั้นจึงสวามิภักดิ์ยอมเป็นประเทศราชของพระโพธิสัตว์โดยดุษฎี

สมเด็จพระทศพลจึงตรัสพระคาถาว่า บุคคลผู้สร้างพระพุทธรูปนั้น จะได้เป็นพระอินทร์ ๘ ครั้ง จะได้เป็นสมเด็จบรมจักรพรรดิ ๘๐ ชาติหรือ ๑๐๐ ชาติ จะได้เป็นพระราชานับประมาณไม่ได้ ผลแห่งการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระพุทธรูปนั้น ไม่ควรคิดว่ามีค่าเท่าใดเพราะเป็นอจินไตย ประมาณไม่ได้ บุคคลผู้ก่อสร้างพระพุทธรูปด้วยปีติเลื่อมใสแล้วจะเกิดในสวรรค์สิ้นกาลนาน ผู้ปลูกมหาโพธิ์ นรชนผู้บวชตน นรชนผู้สร้างพระปฏิมากร นรชนสามจำพวกนี้ จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล เป็นเที่ยงแท้!อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
เป็นบุญกุศลมีอานิสงส์มาก ดังนี้๑. อกุศลกรรม ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
๒. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลายไป ปวงภัยไม่มี คนคิดร้ายไม่สำเร็จ
๓. เจ้ากรรมนายเวร ในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกจองเวรจองกรรม
๔. เหล่ายักษ์ ผี รากษส งูพิษ เสือร้าย ไม่อาจเป็นภัย อยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัยจากพวกเหล่านี้
๕. จิตใจสงบ ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้า ผู้คนนับถือ
๖. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ(เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
๗. คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
๘. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย(ในอนาคต)เพื่อบวชบำเพ็ญบุญบารมีที่เพิ่มพูนขึ้นไป
๙. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่มามีบุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
๑๐. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิต แก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกอนันต์ทุกชาติของผู้สร้าง ที่เกิดมาจะได้ฟังธรรม จากพระอริยะเจ้า มีปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้อภิญญาหก และสำเร็จโพธิญาณได้


อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป
คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ(พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
เกี่ยวกับอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป


การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน (การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก การสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชา ทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวย ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

"พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต" แปลว่า "การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก"

การสร้างพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสสติในกรรมฐาน ๔๐ กอง ท่านบอกว่ากำลังของพุทธานุสสติเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุด ง่ายกว่ากองอื่นก็เห็นจะจริง เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานนี่ และท่านก็เป็นต้นตระกูลของพระนิพพาน ทีนี้เมื่อเราต้องการสร้างพระพุทธรูปให้สวยตามที่เราชอบเห็นแล้วก็ทำให้จิตใจสดชื่น จิตมันก็นึกถึงพระอยู่เสมอ ถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอยู่เสมอก็จัดเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน ถ้าใจเราเกาะพระพุทธเจ้าเป็นปกติ ตายแล้วลงนรกไม่เป็น ฉะนั้นถ้าเราชอบพระแบบไหนปางไหน ก็ให้สร้างอย่างที่เราชอบจิตจะได้เกิดศรัทธา หลวงพ่อปานวัดบางนมโคแนะนำว่าควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ ไม่ควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะวันตก หรือทิศใต้ เพราะจะทำให้สตางค์ไม่เหลือใช้

ส่วนอานิสงส์การสร้างแท่นพระนั้น ก็มีอานิสงส์เหมือนกับการสร้างพระพุทธรูป คือแท่นพระพุทธรูปเขาบกพร่องอยู่ เราทำให้เต็ม อย่างที่นางวิสาขาหรือพระสิวลีได้เคยทำมาในอดีตชาติ อานิสงส์ไม่ใช่เล็กน้อยนะ อานิสงส์ใหญ่มาก จะเกื้อหนุนให้รวย วาสนาบารมีสูง การสร้างแท่นพระหนุนพระพุทธรูป ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้สูงน่ะ จะทำให้ฐานะของเราดีขึ้น

ครั้งหนึ่งมีญาติโยมถามหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่องการชำระหนี้สงฆ์ว่า ถ้าหากนับรวมหลาย ๆ ชาติเราไม่รู้ว่าเคยล่วงเกินของสงฆ์มามากน้อยเท่าไหร่ จะทำอย่างไรจึงจะชำระหนี้สงฆ์ได้หมด หลวงพ่อท่านกำหนดสมาธิจิตถามพระพุทธเจ้า ก็ปรากฏนิมิตเป็นพระพุทธเจ้าลอยมาตอบคำถามท่านว่า "ถ้าจะชำระให้ครบถ้วนเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอ ให้สร้างพระพุทธรูปหน้าตัก ๔ ศอก" พระหน้าตัก ๔ ศอก ถือว่าเป็นพระประธานมาตรฐาน ท่านบอกว่า "พระพุทธรูปนี่ไม่มีใครตีราคาได้ ใช้ในการชำระหนี้สงฆ์ หนี้สงฆ์ที่แล้ว ๆ มา ถือเป็นการหมดกันไป" เมื่อถามว่าการสร้างพระองค์หนึ่งชำระหนี้สงฆ์ได้คนเดียวหรือกี่คน ท่านก็บอกว่า "ถ้าไม่ปิดทองได้คนเดียว ถ้าปิดทองครบถ้วนได้ทั้งคณะ" คำว่า "คณะ" หมายความว่าบุคคลหลายคนก็ได้ ตัดบาปเก่าชำระหนี้สงฆ์เก่า ๆ ได้หมด แต่ถ้าสร้างหนี้ใหม่ต่อก็เป็นหนี้ใหม่เหมือนกันนะ เวลาถวายสังฆทานเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย อย่างน้อยควรมีพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๕ นิ้วขึ้นไป ผู้ที่อนุโมทนารับบุญรับกุศลจะมีรัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดาหรือพรหมเขาแบ่งฐานะกันตามความสว่างของร่างกาย ไม่ได้ดูที่เครื่องแต่งตัว ถ้ามีผ้าจีวรด้วย ผู้อนุโมทนาจะมีเครื่องประดับสวยงามกว่าเดิม ถ้ามีอาหารด้วย ความเป็นทิพย์ของร่างกายจะดีกว่าเก่า

ที่มา : อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป นำมาจากหนังสือ "หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๑" โดยพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี จัดทำโดย เจ้าหน้าที่ธัมมวิโมกข์
((คำกล่าว ของ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ : ))


สร้างพระ ๑ องค์ ได้อานิสงส์ ๕ กัป ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง ๕ กัป

๒.) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ : กล่าวว่า"การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม จดบันทึก(เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา) ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก" เพราะบัญชีสีทอง หลวงพ่อฯบอกว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด”

๓) หลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัว : ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นพระอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน

๔.) หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา : การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง

๕.) หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม : การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี "ความเห็นตรง เห็นถูกแท้" เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย(( คำตรัสของ หลวงปู่โลกอุดร ))


: พระพุทธองค์สมัยที่ยังบำเพ็ญบารมีพระโพธิสัตว์อยู่ ก็ยังกราบไหว้สักการะบูชา และทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปด้วยพระองค์เองเลย


(( ติดต่อสอบถาม หรือ ร่วมทำบุญ ได้ที่ ))


โทร.087-007-8607 / 09-303-75441 (เวลา 09.00-18.00 น. ทุกวัน)

ดูที่เว็บไซต์ http://www.dhammadee.com
หรือเฟสบุ็ค (ลำโพงข่าว ข่าวสด)
อีเมล์ lamphongdhamma@hotmail.com
(( ดำเนินโครกงารโดย ))


พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว จ.พิจิตร
มูลนิธิพิจิตรกตัญญู
ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา"
ชมรมพุทธสงเคราะห์
ศูนย์พุทธบริษัทสากล
เเละสาธึชนใกล้ไกล---อนุญาติให้เเนะนำผู้ที่เรารัก เพื่อ ได้มีส่วนร่วมในบุญกุศลในครั้งนี้ สร้างองค์พระมหาจักพรรดิ์----
((((((ขออานุภาพเเห่งมหากุศลที่เกิดจากการตั้งใจ ทำความดีในครั้งนี้ จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จตามความปรารถนาทุกสิ่งประการเทอญ สาธุ )))))


ที่มา : www.dhammadee.com สร้างพระมหาจักพรรดิ์ สร้างบารมีธรรมมอบเเด่ตัวเองเเละวงศ์ตระกูล

DT012060

ตะวันธรรม

 เปิดอ่านหน้านี้  1958 


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย