กุมภาพันธ์


พิธีวิวาห์ใต้สมุทร จังหวัดตรัง

งานวิวาห์ใต้สมุทร เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดตรังว่าเป็นเมืองที่มีความงดงามของท้องทะเล ป่าเขา และเผยแพร่พิธีแต่งงานตามประเพณีไทย ได้แก่ พิธีต้อนรับ คู่บ่าวสาว (ชาวไทยและต่างประเทศ) ณ สนามบินตรัง ขบวนแห่คู่บ่าวสาวรอบตัวเมืองตรังต่อจากนั้นก็แห่ขันหมากด้วยเรือหางยาวไปยังเกาะกระดานแล้วดำนํ้าลงไปทำ พิธีรดนํ้าสังข์และจดทะเบียนสมรสใต้ท้องทะเลลึกกว่า ๔๐ ฟุต


นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วย


พิธีวิวาห์ใต้สมุทร จังหวัดตรัง

สถานที่ : บริเวณหาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย