พฤศจิกายน


งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่นํ้าแคว จังหวัดกาญจนบุรี

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่นํ้าแคว และงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีการแสดงแสง สี เสียงจำลองเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตรมาสร้างทางรถไฟ และฝ่ายพันธมิตรได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดทำลายสะพาน


และมีการออกร้านมัจฉากาชาด การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและอาหารหลากหลาย นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ สวนสนุกตลอดจนมหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ


งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่นํ้าแคว จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ : สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแควใหญ่ ตำบล ท่ามะขาม อำเภอเมือง กาญจนบุรี

ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย