พฤศจิกายน


มหัศจรรย์งานช้าง จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “งานแสดงช้างสุรินทร์” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และวัฒนธรรมประเพณี


ร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิตคนกับช้างจังหวัดสุรินทร์ที่มีความผูกพันกันมาช้านาน


มหัศจรรย์งานช้าง จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ : อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) ซอย ศรีจุมพล 1 ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์

ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย