กันยายน


ประเพณี สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชรกำหนดจัดงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง” ขึ้นทุกปี ช่วงวันสารทเดือนสิบ อันเนื่องมาจากเทศกาล ทำบุญสารท เป็นการทำบุญเพื่อเน้นสิริมงคลแก่ข้าวในนา ซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวพืชผลครั้งแรก


ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ “กล้วยไข่” ถึงขั้นมีการนำเอากล้วยไข่ไปรับประทานกับกระยาสารท เป็นการเพิ่มรสชาติหวานอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้น


ประเพณี สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ : กำแพงเพชร

ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย