ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

พระกระยาหารมื้อสุดท้าย

...จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย