ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

พระราหุลบรรลุความเป็นพระอรหันต์

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย