ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธบิดา

...จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย