ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

เสด็จออกบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย