ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

เสด็จออกบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์

...จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย