ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

เสด็จออกบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์

...Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย