ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

เสด็จออกบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์

...Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย