ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

อุบาสกคู่แรก

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย