ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

ทรงลอยถาด

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย