ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

พระกระยาหารก่อนตรัสรู้

...จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย