ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

พระกระยาหารก่อนตรัสรู้

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย