ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

การตรัสรู้ (คือรู้อย่างแจ่มแจ้ง)

...• รับเจ้าภาพทำบุญ ติดเเอร์ห้องกรรมฐาน จำนวน 2 ตัว

• ขอเชิญชายไทย ใจกล้า สมัครเข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น.30 (วันปิยมหาราช 2560) เเละ รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ บวชพระ จำนวน 15 ท่าน

• คิดว่าตนเป็นบัณฑิต

• ขอเชิญร่วมทำบุญ พิมพ์หนังสือสวดมนต์ (ครั้งที่1) จำนวน 5,000 เล่ม (สร้างธรรมทาน) เพื่อใช้ในสำนักปฏิบัติธรรม 2 จังหวัด เเละบางส่วนเพื่อเเจกให้ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติธรรมที่เข้ารับการอบรมตลอดปี (( ผลิตธรรมทาน ครั้งแรกในรอบ 5 ปี ))

Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย