ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

การตรัสรู้ (คือรู้อย่างแจ่มแจ้ง)

...Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย