ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

พระนางมหามายาทรงพระสุบิน

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย