ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

พระนางมหามายาทรงพระสุบิน

...จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย