ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

พระพุทธบิดาและพระพุทธมารดา ในพิธีอภิเษกสมรส

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย