"รักษาสติ ให้เหมือนทหารรักษาหน้าที่" (หลวงปู่จันศรี จฺนททีโป)
 วิริยะ12   16 มี.ค. 2560

 "รักษาสติ ให้เหมือนทหารรักษาหน้าที่"

" .. ให้มีสติคอยระวัง "ตั้งสติอยู่เสมอว่า อันใดที่มากระทบกระทั่งกับจิตใจของเรานั้น เราก็มีสติคอยระมัดระวัง เหมือนอย่างทหารที่ออกรบในสงคราม ก็ตั้งใจรักษาหน้าที่ ไม่ให้ข้าศึกผ่านเข้ามาในแนวรบได้"

ฉันใดก็ดี "เราก็พยายามที่จะรักษาจิตใจของเรา ไม่ให้ความโลภ ความโกรธ ความหลงผ่านเข้ามา" ไม่ให้หลงใหลไปตามอารมณ์นั้น ๆ .. "

โอวาทธรรม พระอุดมญาณโมลี
(หลวงปู่จันศรี จฺนททีโป)
 DT014902

วิริยะ12

16 มี.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  2158 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย