"เราทำให้เกิดขึ้นเอง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  


"เราทำให้เกิดขึ้นเอง"

" .. "ถ้ามีอิจฉาริษยาเบียดเบียน ยกโทษ(กล่าวโทษ)ซึ่งกันและกัน" ไม่ว่าจะอยู่ป่าอยู่วัด อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ มันเป็นนรก ไม่ใช่สวรรค์ ไม่เป็นภาวนา "เรียกว่าไปหานรก"

นรกมันก็อยู่ใกล้กับเรานี่แหละ ไม่ต้องไปหาใต้ดินใต้ภูเขา หรือที่ไหน ๆ มีอยู่ในตัวของเรา "เราทำให้เกิดขึ้นในตัวเรานี้เอง" ความเดือดร้อนอยู่ในตัวของเรา นี่แหละเรียกว่านรก .. "

"เทสโกวาท"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีDT014902
วิริยะ12
18 ก.พ. 2560

 เปิดอ่านหน้านี้  4093 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย