ขอเชิญ ทำบุญเพี่มกุศล สมทบก้องทุนเพื่อการศึกษาแก่พระนิสิต

 viengchanthala    

ขอเจริญพร เชิญญาติโยมพุทธบริษัทสร้างบุญเติมกุศลให้กับชีวิต สมทบก้องทุนเพื่อการศึกษา ก้องทุนละ 1,999 บาทแก่พระนิสิตมาจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่ พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ในประเทศไทย ชื่งพระนิสิตบ้างรูปยังขาดทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเดินทาง
เพราะฉะนั้น อาตมาภาพ ในฐาน ประธานชมรมพระนิสิตลาวเห็นความลำบาก จึงอยากขอเชิญท่านผู้ใจบุญ ใจกุศล ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุน ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอให้ท่านทั้งหลายประสบกับความสุขความเจริญ ในหน้าที่การงาน คือ ให้มีเงินเป็นล้านๆ ให้มีบ้านใหญ่โต มียศถาบรรดาศักดิ์ ทุกๆท่านเทอญ
ติดต่อได้ที่ พระ เวียงชัย สุทฺธิปญฺโญ โทร: 087-415-5516 email : viengchanthala@hotmail.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขา พันธ์ทิพย์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 388-212980-8 ประเภทออมทรัพย์3,650


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย