"มาจากขี้ตมขี้โคลน" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

 วิริยะ12  

.
 "มาจากขี้ตมขี้โคลน"

" .. "พระอรหันต์ไม่ได้ผุดขึ้นมาจากไหน ก็มาจากหัวใจของปุถุชน มาจากราคะ โทสะ โมหะ ถ้าหากใจปุถุชนนั้นพยายามบากบั่นฝึกปรือตนให้เดินตามมรรคสัมมาปฏิบัติ พระอรหันต์ก็มาจากที่นั่น กลั่นกรองมาจากที่นั่น

"เหมือนดอกบัวมาจากขี้ตมขี้โคลน เน่า ๆ เหม็น ๆ" แต่พอพ้นน้ำรับแสงอาทิตย์แย้มบานเต็มที่ มีสง่าราศี ใครก็อยากได้อยากชม .. "

โอวาทธรรม ที่หลวงปู่ศรีฯ ได้สดับรับฟังมาจาก
ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

5,485

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย