"ธรรมะกับโลก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "ธรรมะกับโลก"

" .. ธรรมะกับโลกมันเกี่ยวข้องกัน "มีธรรมก็มีโลก มีโลกก็มีธรรม" มีกิเลสก็มีผู้สะสางกิเลส คือรบกับกิเลสทั้งหลาย นี่เรียกว่า "รบภายใน" รบภายนอกนั้นต้องจับลูกระเบิดจับปืนมาขว้างกันมายิงกัน เอาชนะแพ้กัน เอาชนะคนอื่นก็เป็นทางโลก "ทางธรรมะไม่ต้องรบกับใคร" เอาชนะใจของตัวเอง อดทนต่อสู้กับอารมณ์ทุกอย่าง

"ทางธรรมะ" ถ้าหากว่าเรามาประพฤติปฏิบัติแล้ว "ไม่ต้องก่อกรรมทำเวรซึ่งกันและกัน" ปลดปล่อยความชั่วทั้งหลายออกจากกายออกจากใจของพวกเราทั้งนั้น พ้นจากการอิจฉา พ้นจากการพยาบาท พ้นจากการจองเวรกัน "เวรอันใดจะระงับไปได้ก็เพราะการไม่จองเวรไม่ผูกเวรกัน" .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 

5,411


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย