"ที่เกิด-ที่ดับแห่งธรรม" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12  

.
 "ที่เกิด-ที่ดับแห่งธรรม"

" .. การปฏิบัติธรรม ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหน "ในเมื่อกายยาว ๑ วา หนา ๑ คืบ นี้แลเป็นตัวธรรม" เป็นตัวโลก "เป็นที่เกิดแห่งธรรม เป็นที่ดับแห่งธรรม" เป็นที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อาศัยบัญญัติไว้ซึ่งธรรมทั้งปวง แม้ใครใคร่จะปฏิบัติธรรม "ก็ต้องปฏิบัติที่กายและใจนี้ หาได้ปฏิบัติที่อื่นไม่"

ดังนั้น "ถ้าตั้งใจจริงแล้ว "นั่งอยู่ที่ไหน ธรรมก็เกิดที่ตรงนั้น" นอนอยู่ที่ไหน ยืนอยู่ที่ไหน เดินอยู่ที่ไหน ธรรมก็เกิดที่ตรงนั้น" .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
 

5,439จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย