"นี่แหละการละบาปบำเพ็ญบุญ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "นี่แหละการละบาปบำเพ็ญบุญ"

" .. การภาวนา คือการสำรวมใจ "นี่แหละเป็นการละบาปบำเพ็ญบุญ นี่เป็นวิธีตัดลัดใกล้ที่สุดในการที่จะละชั่วทำดี" เห็นชัดภายในใจของตนเลย ใจที่เรายังไม่ได้อบรมภาวนาคือไม่ได้นั่งสมาธิ จิตจะต้องยุ่งส่งส่ายวุ่นวายไปหาอารมณ์ที่ชั่วที่ดี โดยมากมักเป็นไปในทางที่ไม่ดี

เมื่อเรามานั่งภาวนนาทำสมาธิสำรวมอยู่ในทางที่ดี "นั้นเรียกว่าละชั่ว นี่แหละเป็นการชำระกรรม" คือว่าล้างบาปด้วยวิธีนี้ ล้างด้วยความชั่ววิธีนี้ จนกระทั่งเราล้างชำระจนหมดจด ใจมันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว เป็นสมาธิถึงอัปนายิ่งดี แล้วจะไม่มีอะไรเลยในขณะนั้น "นั้นเรียกว่ากรรมหมดจด ความชั่วที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ละขณะนั้นเลย"

ถ้าหากเราหัดอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา ความชั่วก็หมดไป ๆ เวลามันออกมาอีก เมื่อมาอยู่ธรรมดา ๆ ก็จะไม่ยอมทำความชั่วนั้นต่อไป "วิธีละกรรมชำระบาปอย่างง่ายที่สุดด้วยการภาวนา" เหตุนั้นจึงควรหมั่นทำบ่อย ๆ จนกว่ามันจะหมดสิ้นไป .. "

"ถามตอบปัญหาต่างประเทศ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

5,417


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย