"รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล" (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต)

 วิริยะ12  

.
 "รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล"

" .. การบำรุงรักษาสิ่งใด ๆ ในโลก "การบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยม จุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจ" ควรบำรุงรักษาด้วยดี ได้ใจแล้วคือได้ธรรม เห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรม "รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน"

"ใจนี้คือสมบัติอันล้ำค่า" จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไป คนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้ "แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดอยู่นั่นเอง" .."

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต  

5,470จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย