ปฎิบัติธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และเข้าพรรษา ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939  

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง
โทร 02 921 2128 โทรสาร 02 921 2128
หัวหน้าโครงการ ; 087 883 2544
www.watphailuang.com ส่งข้อความที่ : vipassana-sati@hotmail.com
dhamma-jarik@hotmail.com


ที่มา : ปฎิบัติธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และเข้าพรรษา ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

5,883


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย