พยายามตั้งสติรู้ตัวว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น อย่าต่อสู้กับอารมณ์ พึงปล่อยอารมณ์นั้นให้ไหลผ่านเราไป แต่อย่าไหลไปกับมัน


ซามูเอล เบ็คเค็ท นักเขียนบทละครชาวไอริช เคยเขียนไว้ว่า ชั่วขณะที่ใครสักคนหยุดร้องไห้ อีกคนหนึ่งก็เริ่มร้อง แต่เขาก็น่าจะเขียนได้อีกแบบเหมือนกันว่า ชั่วขณะที่ใครสักคนเริ่มร้องไห้ อีกคนหนึ่งก็หยุดร้อง ความคิดแบบเดียวกัน แต่พอสลับข้อความ ก็ทำให้เรารู้สึกต่างกันมาก

การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนั้น เรื่องท้าทายมากที่สุดประการหนึ่ง คือ การเจริญสติให้ต่อเนื่องระหว่างสนทนา จะทำเช่นนี้ได้ ส่วนสำคัญอยู่ที่การสังเกตถ้อยคำและการเรียบเรียงคำว่าส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของเราอย่างไร

หากขาดสติ เมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมา เรามักจะพูดในสิ่งที่ทำให้เสียใจภายหลัง บางคนมุ่งใช้ภาษาหลอกล่ออารมณ์ของเราเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า บางคนใช้ภาษาแบบนั้นเพื่อชักจูงให้เรายอมรับความเห็น บางคนก็ใช้ไปตามนิสัย ไม่ได้มีเจตนาอะไรชัดเจน

ในทุกๆ กรณี เราต้องพยายามตั้งสติรู้ตัวว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น อย่าต่อสู้กับอารมณ์ พึงปล่อยอารมณ์นั้นให้ไหลผ่านเราไป แต่อย่าไหลไปกับมัน

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ

478


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย